Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1 2 3
4 5
Návštěva muzea
6 7 8 9 10
11 12
Beseda s městskou policií
13 14
Pták Ohnivák a liška Ryška
Předčtenářská gramotnost
15 16 17
18
Morena
19
Beseda s městskou policií - 2 skupina
20 21 22 23 24
25 26 27 28
Veselé Velikonoce
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Školní družina > Aktuality ŠD > Dotazník spokojenosti se školní družinou za školní rok 2020/2021

Dotazník spokojenosti se školní družinou za školní rok 2020/2021Školní družina provedla v září roku 2021 v rámci evaluace školy anonymní dotazníkové šetření o spokojenosti se školní družinou za školní rok 2020/2021. Protože zpětnou vazbu k našemu fungování vnímáme jako velmi důležitou a motivující pro naši další práci, rozhodli jsme se o názor požádat rodiče i děti.  Zaměřili jsme se na několik oblastí, které vnímáme jako podstatné: informovanost rodičů o činnosti ŠD, spokojenost rodičů a děti s činností ŠD, nabídka činností v ŠD, prostředí ŠD a materiální vybavení ŠD, bezpečnost v ŠD související s vyzvedáváním dětí ze ŠD, provozní doba ŠD, náměty a připomínky k činnosti ŠD. V tomto dotazníkovém šetření se nám podařilo sebrat celkem 32 odpovědí. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že spokojenost rodičů i dětí se školní družinou za školní rok 2020/2021 je na dobré úrovni. Ve všech sledovaných oblastech dosáhla školní družina na škále 1 (maximální nespokojenost) až 10 (maximální spokojenost) průměrné hodnocení vyšší než 8. Nejvyšší spokojenosti jsme dosáhli v oblastech provozní doba a bezpečnost při vyzvedávání dětí ze školní družiny.  

Respondenti našeho průzkumu měli možnost také vyjádřit své náměty či připomínky k jednotlivým oblastem. V oblasti informovanosti by rodiče uvítali informování o programu školní družiny prostřednictvím aplikace Bakaláři. Protože všichni rodiče žáků naší ZŠ disponují přístupem k aplikaci Bakaláři, rozhodli jsme se tento námět v novém školním roce zpracovat a realizovat. Celkové dění i atmosféru ve školní družině hodnotili respondenti pozitivně, objevilo se však i několik výhrad. Na celkové atmosféře a přístupu vychovatelů k dětem i rodičům ve školní družině budeme dále pracovat, protože pozitivní přístup nejen k dětem, ale také jejich rodičům považujeme za zásadní. V nabídce činností rodiče postrádali nabídku kroužků, které v minulém školním roce nebylo vzhledem k protiepidemickým opatřením realizovat. V letošním školním roce budou dětem nabídnuty kroužek keramiky, kroužek vaření, kroužek deskových her. Děti mají možnost v době odpolední školní družiny navštěvovat kroužek šachu, basketbalu a také pěvecký kroužek. V návaznosti na žádosti rodičů jsme se rozhodli zařazovat do programu školní družiny více pohybových aktivit, pro které školní družina může využívat jak školní hřiště, tak tělocvičnu. Prostředí školní družiny hodnotili rodiče pozitivně s několika výhradami týkajícími se tmavé chodby v prostorách školní družiny a zápachu v oblasti šaten. Pro vyřešení tohoto problému jsme již v minulých letech provedli několik stavebních úprav, které uvedený problém vyřešily.

Respondenti využili také možnost za mnohé školní družinu pochválit. Oceňovali přístup vychovatelek, aktivity i materiální vybavení školní družiny. Děkujeme všem rodičům i dětem, že se do našeho průzkumu zapojili. Věříme, že nám toto šetření pomůže posunout naši práci dále a vytvořit tak ve školní družině pohodové, bezpečné a podnětné prostředí.