Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Podpora inkluze na ZŠ a MŠ Koperníkova

INKLUZE

 

Akci čtenářské školy odborně̌ garantuje čtenářský tým projektu Pomáháme školám k úspěchu a organizačně̌ a finančně̌ ho zabezpečuje o.p.s. Pomáháme školám k úspěchu na základě̌ zadání i financování od rodinné́ nadace Renáty a Petra Kellnerových Tne Kellner Family Foundation.

Posláním projektu Pomáháme školám k úspěchu je podporovat zapojené́ veřejné́ základní́ školy tak, aby se v nich každý žák mohl učit naplno a s radostí. Učit se naplno a s radostí se lépe daří těm, kteří dobře čtou. 

Účinnou cestou učení́ učitelů̊ jsou rozmanité́ formy vzájemného učení́. Jsou různě̌ náročné a také́ různě̌ efektivní́ a prolínají́ se. Například jde o sdílení zkušeností v malých nebo větších skupinách v rámci školy i napříč školami. V rámci tohoto sdílení zkušeností se čtenářstvím vysílá škola své pedagogy na různá setkání škol, zapojených do tohoto projektu. Škola získala pravidelnou podporu Mentorky čtenářské gramotnosti. Mentorkou pro naši školu se stala Mgr. Monika Olšáková, lektorka kurzu RWCT a učitelka ze ZŠ Janovice.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu