Školní rok 2018/2019 ve čtenářské škole

V tomto roce se na naší 5. ZŠ Koperníkově udála drobná, ale důležitá změna. Začali jsme si říkat čtenářská škola! To označení se postupně dostalo do podvědomí učitelů, dětí i veřejnosti. Jak se to ale stalo a kde to vše začalo? Museli bychom se vrátit o mnoho let zpátky, kdy začali jen jednotliví učitelé aktivně používat metody kritického myšlení. Postupně měnili svou výuku a účastnili se různých projektů zaměřených na rozvoj čtenářské gramotnosti a i díky tomu se naše škola dostala od roku 2017 mezi 13 podporovaných škol z ČR v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu. Smyslem a cílem projektu je, aby se každý žák školy stal zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem pro celý život. Z projektu čerpáme velkou podporu v odborném vzdělávání, máme vytvořen interní čtenářský tým ve škole a také velkou podporu externí mentorky.

Už před začátkem školního roku jsme si stanovili několik klíčových strategií, které by měly vést k naplnění výše zmiňovaného cíle. Chtěli jsme například více podpořit sdílení mezi kolegy a poskytovat metodickou podporu pro pedagogy v oblasti čtenářské gramotnosti. Dále jsme chtěli rozšířit nabídku knih v třídních knihovničkách, aby měly děti kvalitní výběr knih co nejblíže. Také jsme chtěli prostřednictvím nejrůznějších akcí podpořit u dětí pozitivní vztah ke čtení. Toto vše by nebylo možné uskutečňovat, pokud by i jednotliví učitelé nebyli aktivními čtenáři. Proto se učitelé začali dobrovolně scházet alespoň jednou za měsíc u kávy s knihou. Měli tak příležitost popovídat si o knihách, které právě čtou a zároveň si vyzkoušet dílnu čtení na vlastní kůži. Abychom ještě více podpořili čtení knih, které jednotlivé učitele nějakým způsobem oslovily, zavedli jsme si také ve sborovně sdílenou knihovničku. Vypadá to tak, že zde každý může dát svou knihu s kartou, na které je napsáno například: „Toto je kniha od Veroniky...“ Když si ji někdo půjčí, zapíše se na kartičku a může přidat i komentář po přečtení. Najednou si začínají kolegové povídat o tom, co čtou a navzájem si doporučují knihy. Také řada nových knih pro děti ve třídních knihovničkách láká k tomu, aby si učitel knihy přečetl a mohl o nich mluvit se žáky. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitně rozvíjet čtenářskou gramotnost u dětí může jen učitel, který je sám aktivním čtenářem.

A co jsme tedy během roku dělali konkrétně? První větší akcí vybočující z běžného směru, byl říjnový projektový den Napříč školou k výročí 100 let od založení ČR. Během jednoho dne se do projektu zapojilo 300 dětí naší školy rozdělených do skupin žáků z různých ročníků. Každá skupina tak byla pestrou jednotkou žáků namíchaných od nejnižších po nejvyšší ročníky. Všechny čtenářské aktivity k jednotlivým klíčovým okamžikům naší historie, které děti procházely, byly propojené vytvořenou deskovou hrou. Celý den vyvrcholil tradičním zasazením lípy na školním pozemku. Nás však také těšilo, že děti měly z projektového dne radost a ani si nejspíš nevšimly, že přečetly řadu textů různými metodami a musely během čtení přemýšlet, shrnovat informace a propojovat čtená tvrzení do kontextů.

Ještě ani nedozněla pozitivní atmosféra z projektového dne a učitelé se už pustili do přípravy Vánočního jarmarku, který byl poprvé v tomto roce čtenářský. Vystoupení žáků se neslo v duchu inscenovaného předčítání z obrovské knihy, na jednotlivých stáncích s výrobky jste mohli například najít záložky do knih  a jeden stánek byl plný nových knih na prodej. Nebyl to však jen obyčejný stánek. Učitelé už měsíc před jarmarkem vytvořili společně se žáky seznam knih, které by chtěli mít ve své třídě. Tuto poptávku knih pro 16 tříd jsme zanesli do úžasného knihkupectví Kapitola ve Frýdku – Místku, kde nám nejen připravili všechny knihy, ale přidali i vlastní tipy. A tak jsme na jarmark přivezli velkou hromadu knih, které jsme rozdělili dle seznamu knih jednotlivých tříd a rodiče je mohli zakoupit pro třídu, ve které mají své dítě. Někteří rodiče do darovaných knih napsali i originální věnování. Celkem jsme nakonec pro školu získali přes 200 krásných nových knih, které udělaly velkou radost dětem ve třídách a hned se začaly ve velkém půjčovat.

Hned po Vánocích se učitelé vzdělávali s naší mentorkou v oblasti cíleného plánování čtenářských lekcí. Kromě toho se také mohli během celého roku vzdělávat na seminářích z projektu k prožitkovému, nebo oborovému čtenářství. Řada učitelů také absolvovala základní kurz kritického myšlení RWCT. K prohlubování inspirací a čtenářských aktivit se nejbližší čtenářské školy pravidelně setkávají a jednotliví učitelé navzájem spolupracují. Naše škola se také aktivně podílela na tradičním festivalu Didaktika Magna v Karviné na ZŠ Mendelova, kde se naši učitelé nejen vzdělávali, ale také sami připravili několik seminářů.

V lednu jsme pro děti uspořádali už tradiční Listování s Lukášem Hejlíkem a dalšími skvělými herci. První stupeň si letos s Listováním prožil oblíbený příběh knihy Bertík a čmuchadlo a žáci druhého stupně zhlédli scénické čtení knihy Život k sežrání. Chtěli jsme také , aby se u nás  ve škole každý rok objevil nějaký spisovatel. V letošním roce se nám podařilo zorganizovat setkání s básníkem Janem Kunzem, který oslovil hlavně žáky osmého a devátého ročníku. Setkání vedlo k většímu pochopení poezie a také k tvůrčímu psaní básní mezi žáky.

 

 Dalším velkým cílem bylo setkání s malířem a spisovatelem Pavlem Čechem. Zprvu nemožné se stalo skutečností díky tomu, že dvě sedmé třídy si naplánovaly školní výlet do Brna, kde měly domluvenou besedu s Pavlem Čechem. Děti byly na setkání připraveny díky lekcím o Pavlu Čechovi, které pro ně připravila knihovnice Třinecké městské knihovny a také ve škole měly děti několik aktivit před setkáním zaměřených na autora a jeho dílo. O to více si mohly užít besedu, během které jim také malíř namaloval originální obraz.

V červnu nás velice potěšilo, že naše mentorka Monika Olšáková získala druhé místo v prestižní soutěži Global Teacher Prize. Potvrdilo se tak, že nám s rozvojem čtenářské gramotnosti ve škole pomáhá opravdu profesionální pedagogická osobnost s nesmírně velkým talentem a empatií. Kromě toho, že je lektorkou kurzu kritického myšlení, vytvořila na své kmenové ekoškole v Janovicích řadu úspěšných environmentálních projektů. Velmi si vážíme toho, že s ní můžeme spolupracovat.

Snažíme se také postupně proměňovat vzhled naší školy. V předchozím roce jsme zrekonstruovali staré prostory na krásnou školní knihovnu. A letos přibyla hned za vchodem do školy čekárna pro rodiče s posezením a samozřejmě knihovničkou plnou knih.

Po celý rok jsme velice úzce a kvalitně spolupracovali s nedalekou Městkou knihovnou Třinec. Všechny třídy chodily na knihovnické lekce, které připravují knihovnice konstruktivisticky. Naši prvňáčci byli také během slavnostního obřadu v městském kině již tradičně pasováni na čtenáře. Velice se nám osvědčily čtenářské kluby, pro slabší čtenáře ze 3. – 5. ročníku. Tyto kluby jsou hrazené ze šablon a probíhají v menší skupině cca 10 žáků po dobu celého pololetí. Celkově jsme jich během školního roku otevřeli pět.

Na závěr roku nás potěšili deváťáci, kteří si pod vedením učitelky češtiny připravili scénická čtení pro žáky prvního stupně inspirovaná Listováním. V jejich více než měsíční práci se ukázalo, jakou čtenářskou cestu na naší škole ušli. Nejprve museli vybrat knihu, kterou zpracovali do scénáře a poté připravit vystoupení. Potvrdilo se, že umí dobře pracovat s textem a nebojí se vystoupit před publikem. Jedna skupina dokonce své Listování odehrála před učitelským sborem.

Během celého roku jsme také spolupracovali s místním akčním plánem MAP, v jehož skupině pro čtenářskou gramotnost máme dva členy. Zorganizovali jsme tak otevřené hodiny dílen čtení pro kolegy z okolních škol. Nechceme si totiž nechávat, to co umíme pro sebe, ale chtěli bychom, aby se čtenářská gramotnost více rozvíjela i na školách v okolí. Pro další rok chystáme v rámci MAPu další setkávání, otevřené hodiny a na rok 2020 velký čtenářský festival.

Jak jsme se tedy stali čtenářskou školou? Aktivity, které jsem popsal výše, jsou jen zlomkem všeho toho, co se u nás na škole děje. Hodně důležité je, že děti skutečně více čtou. Velmi nám pomáhají  dílny čtení, ale nejen zde se čte. Vídám například, že když někdo dříve dopíše písemku, tak vytáhne knihu a čte si. O přestávkách potkávám děti na chodbách s knihou v ruce, někteří čtou i ve třídách. O tom co čtou, si mezi sebou děti povídají a také mají někteří potřebu o čtení mluvit i s učiteli. Máme záznamy o půjčování knih a vidíme, že se knihy půjčují a čtou mnohem více než dříve. To vše by nešlo bez učitelů, kteří se stále více přidávají k myšlence čtenářské školy. Je to i díky velmi podporujícímu a otevřenému vedení, které dává učitelům příležitosti k tomu se vzdělávat, sdílet a rozvíjet. Věříme, že probíhající změny budou pokračovat dál a naše čtenářská škola bude žít a dýchat proto, aby se každý žák školy stal zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem pro celý život.