VÁNOČNÍ JARMARK

Dne 12. prosince 2019 nás na ZŠ a MŠ Koperníkově v Třinci čekala pravá předvánoční atmosféra. Již počtrnácté pedagogové a žáci školy spolu s rodiči zorganizovali Vánoční jarmark.
A jako obvykle – každý si „našel to své“. Nechyběla vánoční kavárnička, prodej knih či již tradiční bohaté stánky plné výrobků dětí MŠ, školní družiny a žáků ZŠ.
Organizátoři nezklamali i příznivce kulturní části odpoledne, v tělocvičně totiž mohli zhlédnout pestrý program dětí MŠ. Na jevišti se to jen hýřilo veselými sněhuláky, čertíky či zvířátky…Po nich nastoupili žáci ZŠ se svými pedagogy, aby se vydali na dlouhou pouť do Betléma. „Jak jen najít cestu k tomuto záhadnému místu?“ - bylo slyšet z úst dvou poutníků
směřujících do Betléma. Cesta nebyla jednoduchá, avšak nebyli na to sami. Jejich pomocníky se stali milí obyvatelé čtrnácti malebných domečků (žáci jednotlivých tříd), kteří svým „koledováním“ dopomohli nakonec poutníkům dojít až do cíle. Tam na ně již čekali Josef s Marií, děťátkem Ježíš a zástupy andělů, dokonce u betlémské stáje nechyběli i Valaši se svými ovečkami. „Jak krásné bylo putování od svítání do svítání!“ zvolali nakonec šťastní
poutníci, když nalezli cíl své cesty.
Závěrečná scéna jarmarku patřila žákům a pedagogům, kteří se písní „Vánoční modlitbička“ rozloučili s posluchači a připojili malou prosbu pro všechny přítomné: „ Prosím vás, mějte se rádi…“.