Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Postupné otevření školy - informace

INFORMACE PRO RODIČE

Základní informace k obnovení osobní přítomnosti žáků ve škole a jejich podmínkách v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již v médiích zaznamenali, během měsíce května dochází k postupnému rozvolňování mimořádných opatření a čeká nás po dvou měsících také otevření škol. Abyste byli informováni, jací žáci a za jakých podmínek budou moci školu navštěvovat, připravili jsme pro Vás stručný přehled informací. Celé znění metodického pokynu z MŠMT můžete nalézt zde.

Cesta do školy a ze školy – zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry, vyjma členů jedné domácnosti.

Příchod ke škole a pohyb před školou – roušky, odstup 2 metry, shromažďování do skupin tak, jak budou žáci následně spolu ve třídách, shromáždění skupin před školou v době od:

        9. ročník: 8.00 (1. skupina) 8.30 (2. skupina)

        1. stupeň: od 7.30 do 8.00 hod.

 Vstup do budovy školy – pouze žáci, ne doprovázející osoby, pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, ve společných prostorách nosí všichni roušky, každý žák musí mít na den 2 roušky + sáček na uložení roušky, žáci se smí po škole pohybovat pouze v určených prostorách, nutnost dodržování hygienických pravidel. Při vstupu budou žákům měřeny teploty bezkontaktním teploměrem.

V budově školy – pohyb po chodbách pouze s pedagogem a ve skupině, přestávky budou pod dozorem ve třídě stále ve stejné skupině, nebo na hřišti, atriu nebo  zahradě. Škola zajišťuje žákům mýdlo, dezinfekci, papírové ručníky. Všechny prostory budou pravidelně dezinfikovány.

Ve třídě – umytí a dezinfekce rukou, složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, max. počet žáků ve skupině je 15, každý žák sedí v lavici sám, nemusí mít roušku (vyjma práce v užší skupince).

Při podezření na možné příznaky COVID-19 – nikdo s příznaky nemoci nesmí do školy vstoupit. Pokud žák projeví příznaky během vyučování, je umístěn do samostatné místnosti a okamžitě jsou kontaktováni zákonní zástupci a hygienická stanice.

Školní stravování – bude umožněno od středy 13. 5. pokrmy a příbory vydává žákům personál školy, žáci si jídlo a pití nenabírají sami, při výdeji jídla se nepotkávají žáci z různých skupin, rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití, a to do vlastního sáčku, před vstupem do jídelny nutná dezinfekce rukou.

Osoby s rizikovými faktory: věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami, chronické onemocnění plic, onemocnění srdce nebo velkých cév, porucha imunitního systému, těžká obezita, farmakologicky léčený diabetes mellitus, chronické onemocnění ledvin, onemocnění jater – do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden z těchto bodů, nebo pokud některý z bodů naplňuje osoba žijící ve společné domácnosti.

Prohlášení – při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení, které obsahuje písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prohlášení ke stažení zde nebo k vyzvednutí na sekretariátě školy. Prohlášení odevzdejte nejpozději v den nástupu do školy třídní učitelce, nebo jinému pracovníkovi školy.

Výuka žáků 9. ročníku bude probíhat každé pondělí a středu, počínaje pondělím  11. 5. 2020, a to vždy ve dvou blocích v dopoledních hodinách. Prezenční výuka bude koncipována jako intenzivní příprava žáků na přijímací zkoušky na SŠ. V ostatních dnech probíhá standardní distanční výuka. Zájemci o tento typ přípravy na přijímací zkoušky nahlásí svůj zájem třídní učitelce nejpozději do 6. 5. 2020. Pozdějším zájemcům nemůžeme bohužel vyhovět.

Výuka žáků 1. stupně bude probíhat denně v dopoledních hodinách, a to od pondělí 25. 5. 2020. Závazně je poté nutné dítě k prezenční výuce nahlásit třídní učitelce nejpozději do 18. 5. 2020. Pozdějším zájemcům nemůžeme bohužel vyhovět. Odpolední družina bude pokračovat ve stejné skupině, maximálně do 16 hodin. Preferujeme odchod ze školy co nejdříve. Čas odchodu nahlaste třídní učitelce. Ranní družina nebude poskytována.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu