Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Úvodní setkání nového projektu

Naše škola se stala jedním z deseti lokálních center ČR v pokračování velkého projektu Pomáháme školám k úspěchu. S naší školou bude od září spolupracovat 10 blízkých škol. Na prvním setkání jsme se především společně seznamovali. Vizí projektu je, aby se každý žák učil naplno a s radostí a své učení si řídil. Toho chceme dosáhnout především rozvojem čtenářské gramotnosti.