Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Pravidla pro žáky a rodiče k mimořádným opatřením VZHLEDEM KE COVID-19

 • Vstup do budovy školy pro žáky je pouze v rouškách. Každý žák si nosí do školy ještě náhradní roušku
 • Roušky budou žáci nosit ve všech společných prostorách školy.
 • Každý, kdo do školy vstupuje, si musí umýt ruce. Ve škole jsou v každé třídě a na chodbách rozmístěny dezinfekční prostředky.
 • Pobyt zákonných zástupců žáků v budově školy je z bezpečnostních a hygienických důvodů omezen na nejnutnější krátkou dobu, a to vždy po domluvě s pedagogickým personálem. Prosíme rodiče, aby v prostorách školy nosili roušku.
 • Pokud pozorujete, že dítě má příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel nebo zvýšená teplota), neposílejte ho do školy a nechte ho uzdravit doma!
 • V případě zjištění výskytu infekčního onemocnění u žáků/žákyň bude škola postupovat takto:
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy za podmínek, že je přítomen zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce žáka – tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který si bezodkladně vyzvedne své dítě. Žák je izolován v prostorách školní knihovny, která je umístěna u žákovského vchodu. (žák nepřijde do styku s dalšími spolužáky).
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde k místění do předem připravené samostatné místnosti. Tato skutečnost je neprodleně oznámena zákonnému zástupci, který si bezodkladně vyzvedne své dítě.

Aktuální opatření platná pro území celé České republiky

Od 10. září platí povinnost nošení roušek (celé znění zde):

 • uvnitř všech budov mimo bydliště nebo místo ubytování (například hotelový pokoj),
 • ve společných prostorách uvnitř škol a školských zařízení,
 • v prostředcích veřejné dopravy (MHD, meziměstských autobusech a vlacích, taxislužbách),
 • při vnitřních hromadných akcích při jakémkoliv počtu účastníků,

                                                                                       PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu