1. a 2.třídy se vrací do školy!

Od středy 18. 11. 2020 se povoluje osobní přítomnost žáků prvního a druhého ročníku ve škole. Vyučování začne v 8 hodin a bude probíhat podle rozvrhu prezenční výuky. Podrobné informace k organizaci zašlou rodičům třídní učitelé v pondělí 16. 11. 2020. 

Vzhledem k tomu, že je povinnost u žáků i všech zaměstnanců školy nosit roušky, prosíme rodiče, aby vybavili děti alespoň dvěma rouškami na den, vložili je dětem do aktovky v sáčku a roušky pravidelně vyměňovali a desinfikovali. V případě zapomenutí roušky budeme ji poskytovat za úplatu 7,- Kč.

V provozu bude i školní družina a školní jídelna. Žáci 1. a 2. tříd budou automaticky přihlášeni na obědy. Prosíme, rodiče žáků, kteří do školy nenastoupí 18.11.2020, aby odhlásili obědy u p. vedoucího jídelny na tel. čísle 558 999 304 v pondělí 16.11. od 7,00 do 13,00 hod. nebo 18.11. 2020 do 8,00 hod. 

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Od středy 18.11. 2020 jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník. Konzultace s pedagogy je nutno dohodnout vždy předem. Zákonný zástupce žáka požádá vyučujícího prostřednictvím emailu nebo přes Bakaláře.