INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO KONCE ROKU 2020

Vážení rodiče,

 vláda České republiky dne 14. prosince 2020 usnesením č. 1335 o přijetí krizového opatření zakázala od 21. prosince 2020 do 23. prosince 2020 osobní přítomnost žáků základních škol a školních družin ve školách a školských zařízeních.

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

To znamená, že pro výše uvedené druhy škol není v tyto dny povinné vzdělávání distančním způsobem podle ustanovení § 184 a školského zákona. Za žáky v těchto volných dnech zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

 Dovolte mi popřát naší škole i Vám klidné Vánoce a aby nás nový rok všechny přivítal svěží pozitivní energií, láskou a hlavně zdravím.

 Těším se na Vás v roce 2021 při společných akcích.

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy