Distanční výuka

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

K ROTAČNÍ VÝUCE OD 10.5.

  • Čeština, matematika a angličtina jsou pro nás prioritou nejen v počtu hodin online výuky, ale také v množství zadávaných úkolů.
  • Dlouhý čas strávený před obrazovkou počítače může mít negativní vliv na zdraví dítěte – proto mají žáci denně optimálně tři hodiny online s učitelem. (doporučení MŠMT)
  • Učitelé mají během online výuky zapnuté kamery, naslouchají dětem, jsou otevření k jejich dotazům a pomáhají jim v učení.
  • Zvláště na prvním stupni dělíme děti během online výuky do menších skupin, abychom se jim mohli individuálněji věnovat.
  • Poskytujeme podporu dětem bez možnosti připojení k internetu. Nabízíme možnost žákům s SPU dopolední práce s asistentkou pedagoga a také osobní konzultace s vyučujícími. Doučování žáků probíhá i online formou.
  • Dbáme na to, aby děti nebyly přetěžovány. Promýšlíme zadávané úkoly, hodnotíme a oceňujeme snahu žáků i jejich individuální pokrok v učení.
  • Máme pochopení pro složité podmínky i technické problémy během online výuky.