Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

1. Obecné informace

Adopce na dálku

V roce 2009 se naši žáci rozhodli pomoci někomu v chudé Africe získat vzdělání.

Adoptovali jsme 15- ti letého chlapce z Guineje. Měl poslední možnost dokončit základní vzdělání vzhledem ke svému věku.

Jmenuje se Ansoumane Savane Sy.

V průběhu tří let jsme hradili jeho školné ve výši 7 500,- Kč na každý školní rok. Tím jsme společně, milí rodiče, ochotní žáci a učitelé, přispěli k ukončení první vzdělávací etapy jeho života. Všem patří velký dík za aktivní pomoc při pořádání vánočních jarmarků. Z peněz získaných na těchto akcích můžeme dále pomáhat Ansoumanovi studovat.

Ve školním roce 2012/13 postoupil na střední školu. S dobrými výsledky ukončil 1. ročník. V říjnu 2013 může postoupit do 2. ročníku, neboť jsme už podruhé zaplatili školné ve výši 9 000,- Kč potřebných ke studiu na tomto typu školy.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu