Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Projekt IROP

Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova

Informace o projektu

 “Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova“

 

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím stavebních úprav a nákupu učebních pomůcek a vybavení v klíčových kompetencích:

 • Komunikace v cizích jazycích
 • Přírodní vědy
 • Technické a řemeslné obory
 • Práce s digitálními technologiemi

Aktivity projektu jsou dále zaměřené na:

 • Budování bezbariérovosti
 • Zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu
 • Úpravu venkovního prostranství.

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na Základní škole v Třinci, ul. Koperníkova a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na trhu práce v klíčových kompetencích.

Zkvalitnění studijních podmínek stávajícím i budoucím žákům ve vybraných učebnách přispěje k efektivnější a účinnější praktické výuce pro nástup na střední školy a gymnázia resp. následné uplatnění na trhu práce.

Mezi specifické cíle patří:

 • Zatraktivnit výuku pro žáky základní školy
 • Zvýšit úspěšnost a zkvalitnit přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia
 • sladit požadavky poptávky a nabídky na regionálním trhu práce
 • Zrekonstruovat vybrané učebny a pořídit moderní učební pomůcky do vybraných učeben
 • zajistit vnitřní konektivitu školy a připojení k internetu v požadované minimální úrovni dle požadavků IROP
 • zajistit bezbariérový přístup ke všem učebnám dotčených tímto projektem pro rovný přístup osobám na invalidním vozíku
 • Upravit a zlepšit venkovní prostranství školy

Celkové náklady projektu jsou 4 486 137,- Kč (90% je hrazeno z EU a 10% z prostředku zřizovatele).

Fyzická realizace projektu je naplánována na rok 2018, přičemž, k ukončení projektu dojde nejpozději 31.12.2018.

Stručný popis

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace vybraných učeben v Základní škole ve Třinci za účelem zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce, které povedou k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia. Konkrétně se jedná o realizaci následujících opatření:

 1. Rekonstrukce a obnova počítačové učebny pro výuku informatiky včetně 3D tisku

V rámci projektu dojde k nutným stavebním pracím v počítačové učebně zahrnující rekonstrukci osvětlení, výměně oken, rozvodů k PC apod. Zároveň dojde k vybavení učebny moderními učebními pomůckami – PC stanicemi pro učitele a žáky, novou tabulí s interaktivním projektorem, 3D tiskárny, potřebným SW apod. Učebna bude také dovybavena potřebným nábytkem.

 1. Modernizace a dovybavení odborné učebny chemie a fyziky

V rámci projektu dojde k vybavení učebny chemie a fyziky novými učebními pomůckami – PC stanice po učitele, pořízení vizualizéru a nové tabule s interaktivním projektorem, pořízení učební sady pro výuku chemie a několika učebních pomůcek pro výuku fyziky. Zároveň dojde k modernizaci učebny formou výměny osvětlení, výměny oken, zatemnění učebny, její vymalování a ozvučení.

 1. Vybudování nové jazykové odborné učebny v bývalé kmenové třídě

Na místo bývalé nevyužité kmenové učebny bude vybudována nová jazyková učebna, která bude vybavena potřebným nábytkem (židle, stoly, vitríny), učebními pomůckami (PC pro učitele, tabule s interaktivním projektorem, software, sluchátka…). V učebně bude provedena nová elektroinstalace, úprava podlahy, rekonstrukce osvětlení a bude pořízen nový koberec a učebna bude vymalována.

 1. Rozšíření stávajícího vybavení přírodovědné učebny o mobilní přenosné pracoviště

Přírodovědná učebna bude vybavena dvěma přenosnými kufry na tablety včetně nabíjení a synchronizace, SW vybavením aplikacemi pro výuku a licencí na program pro správu zařízení

 1. Dovybavení učebny dílen

Učebna dílen bude vybavena zobrazovací technikou pro rozvoj polytechnického vzdělávání    (LCD panel pro zobrazení návodů a videí chráněný před prašností), USB počítačovou stanicí pro učitele, katedrou pro učitele a sadou 15 ks stavebnic pro dílny - Merkur

 1. Úprava zeleně a venkovního prostranství

Venkovní prostranství školy bude upraveno formou vybudování štěrkopískového chodníku mezi pavilony, vysázení keřů, dřevin a skalniček k poznávání v rámci přírodovědné výuky, osazení 10 laviček.

 1. Zajištění bezbariérovosti

Pro zajištění bezbariérového přístupu k učebnám v patrech (učebny dílen, učebny Chemie a Fyziky, počítačové učebny) bude pořízen schodolez. Jedná se o nejefektivnější a nejlevnější variantu.

 1. Zajištění standardu konektivity

V rámci projektu budou vynaloženy náklady na zajištění minimálního standardu vnitřní konektivity a internetu dle podmínek IROP bude řešeno/měněno především serverové vybavení, firewall bezdrátová část sítě a softwarové vybavení. 

 

Celkové náklady projektu jsou 4 486 137,- Kč (90% je hrazeno z EU a 10% z prostředku zřizovatele).

Fyzická realizace projektu je naplánována na rok 2018, přičemž, k ukončení projektu dojde nejpozději 31.12.2018.

 

 • naučná stezka

naučná stezka

 • interaktivní tabule + spuštěný program OMNEO

interaktivní tabule + spuštěný program OMNEO

 • OMNEO v PC pedagoga

OMNEO v PC pedagoga

 • chemickofyzikální učebna

chemickofyzikální učebna

 • chemie pro začínající

chemie pro začínající

 • elektromotor

elektromotor

 • hydraulický lis

hydraulický lis

 • jazyková učebna včetně interaktivní tabule + projektor

jazyková učebna včetně interaktivní tabule + projektor

 • jazyková učebna

jazyková učebna

 • katedra učitele s PC vybavením

katedra učitele s PC vybavením

 • organická a anorganická chemie

organická a anorganická chemie

 • počítačová učebna

počítačová učebna

 • naučná stezka

naučná stezka

 • chemickofyzikální učebna

chemickofyzikální učebna

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu