Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Projekt IROP

Modernizace 2 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o.

 

Název projektu: Modernizace 2 na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696, p.o.

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010822

 

Rozpočet projektu: 2 891 491,02Kč

Financování projektu: příspěvek Evropské unie 90 %, vlastní zdroje 10 %

 

Realizace projektu: rok 2020

 

Předmětem projektu je rekonstrukce a modernizace dvou vybraných odborných učeben – jazykové a

technické učebny vč. úpravy zeleně na ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova 696 za účelem zvýšení kvality

vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce resp., které povedou k vyšší úspěšnosti při přijímacích zkouškách na střední školy a gymnázia.

 

Výsledky projektu jsou následující:

  • Zrekonstruovaná a zmodernizovaná jazyková učebna
  • Zrekonstruovaná a zmodernizovaná technická učebna
  • Upravená zeleň a venkovní prostranství

 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky na ZŠ a MŠ Třinec v klíčových kompetencích a tím i zlepšit uplatnitelnost absolventů školy na školách středního vzdělávání, resp. na trhu práce. Zkvalitnění studijních podmínek stávajícím i budoucím žákům ve vybraných učebnách přispěje k efektivnější a účinnější výuce, zatraktivní probíranou látku a také umožní spojit teorii s praxí.

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu