Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Historie a současnost

  

Jak jsme začínali

 

Škola - základ života, říkají mnozí a tváří se zkušeně a moudře, ale jsou tu chvilky, které se staly za zavřenými dveřmi, skryty zrakům rodičů i ostatní veřejnosti. A o ty bych se chtěla podělit především.

V červnu 1966 jsem se dozvěděla, že budu ve vedení nově vzniklé školy, tehdy ještě bez úředního názvu. Žáci i učitelé byli z různých míst a škol, ani ředitele jsem neznala. A začátky? Ve třídách jsme všichni v přípravném týdnu myli okna, čistili podlahy, kupodivu s nadšením a elánem, i když souběžně s námi se stěhující škola měla od svého SRPŠ chlebíčky, kávu, koláče i koblihy…my jsme ještě SRPŠ neměli, ale legrace a práce nás spojila. Nevadila nám škvára na chodbách, ani shánění restauračních stolů do tříd, starodávné tabule na stojanech vypůjčené z půd a sklepů starších škol, věci do kabinetů byly v bednách na 2.ZDŠ, 2.PZDŠ, 4.ZDŠ a MNV v Třinci. Sborovna byla malá nudlička ( 1,2x 3m), kde byl stůl, učitelé stáli, protože židličky se tam nevešly, ředitelna měla jeden stůl, dvě židle, psací stroj. Telefon jsme neměli, vše se vyřizovalo v běhu, v poklusu.

A těch neplánovaných dětí. Místo 56 dětí do dvou  prvních tříd jich přišlo 89 a místa pro ně nebylo. To už končila veškerá legrace. Teprve později byly dodělány šatny, pak jídelna a tělocvična, do dvou let i čelní pavilon se sborovnami, odbornými pracovnami, dílnami a skladem učebnic, CO, cvičnou kuchyňkou a kabinety…

Rozvrh hodin se dělal pro obě školy, pro tělocvičnu, dílny, fyziku, chemii, přírodopis i vaření- bylo přesně určeno, který den která škola bude co používat.

Na „celinách“ tj. na školní zahradě, vyrůstala po kultivaci zelenina, hřiště bylo několikrát odvodněno a škvárováno, bylo pak využíváno od rána až do tmy pro vyučování, ŠD, soutěže, branné či dopravní hry, dále pro Radovánky, které se konaly každoročně.

Počet dětí ve škole rostl, nestačilo již odpolední vyučování, dvě třídy jezdily na Kanadu, další tři třídy byly vyváženy do Lištné. Spory mezi školami o prostory ztrpčovaly život zejména dospělým, ale dětem se tu líbilo.

Teprve po dosažení 21-24 tříd jsme dostali administrativní pracovnici na poloviční úvazek. Tak běžel čas naplněný spoustou pracovních povinností, z prvních žáků se stali studenti nebo učni, začala přicházet svatební oznámení, oznámení o promocích,…

 

Vzpomínka na počátky školy  první zástupkyně ředitele školy v létech 1966-1978 p. Mgr. Evy Valachové.

 

A tak pokračujeme.

 

Po mém nástupu do funkce ředitele školy v roce 1999 jsme začali s rozsáhlou rekonstrukcí školy. Ve spolupráci s městem Třinec ( zřizovatelem školy) jsme v roce 1999 postupně upravili a zateplili  šatnový prostor, v roce 2000 modernizovali školní  kuchyň. V roce 2001 zrekonstruovali 4.pavilon a modernizovali odborné učebny PC a fyziky a chemie, v roce 2000 vybudovali nový sportovní komplex místo škvárového hřiště a dobudovali v roce 2001, v roce 2002 1.pavilon PZŠ.

K 1.1.2003 pod naší příspěvkovou organizaci přešla MŠ Koperníkova 68, kde hned v roce 2003 proběhla rozsáhlá oprava střechy, která byla v havarijním stavu.

V  roce 2005 zrekonstruovali 2.pavilon ( I.stupeň), v roce 2006 jsme připravovali rekonstrukci 3.pavilonu ( II.stupeň),  ovšem z důvodu nedostatku finančních prostředků zřizovatele se rekonstrukce odložila. V roce 2007 jsme připravili rekonstrukci tělocvičny, také se odložila realizace. V dalších letech jsme provedli výměnu oken ve školní jídelně a také zrekonstruovali výdejní prostor. Zrekonstruovali jsme šatnový prostor a vstup do školy a také každý rok postupně opravujeme sociální zařízení v MŠ. Vyřešili se otázky ohledně polské školy, která má v současnosti k dispozici přízemí 4.pavilonu. Na 3.pavilonu, který zůstal volný, se přestěhovala ZUŠ Třinec.

Podmínky pro vzdělávání i výchovu dětí se výrazně zlepšily, bohužel rekonstrukce neprobíhá tak rychle, jak jsem si představoval, je limitována finančními prostředky zřizovatele. Na pavilonech jsme vybudovali učebny s interaktivní tabulí, jednu počítačovou učebnu jsme z grantu EU vybudovali novou a druhou modernizovali. Na klubovně jsme vybudovali nové dílny pro Praktické činnosti a novou učebnu, kde sídlí v současnosti třída 4.A.

Po odchodu ZUŠ z prostor školní družiny máme zmodernizovány 4. oddělení, kde může být až 115 žáků.

V současnosti má škola 321 žáků v 16 třídách. MŠ má 100 dětí na 4.odděleních. V organizaci  pracuje 53 zaměstnanců.

 

 

 

RNDr. Juraj Hudcovský – ředitel školy

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu