Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Informace o škole 2020

Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696

 

Naše škola je rodinného typu, rodiče a žáci jsou u nás vždy vítáni. Svou činnost zahájila ve školním roce 1966/1967.  Je pavilónová sídlištní a bezbariérová škola, která má velmi dobrou polohu u lesoparku, což umožňuje vycházky a netradiční vyučovací hodiny včetně badatelství. Žáci mají kromě obvyklé a netradiční výuky možnost výběru z několika volitelných předmětů a záj­mových kroužků. Škola při výuce využívá dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, jazykovou učebnu, přírodovědnou učebnu, učebnu chemie a fyziky, školní žákovskou knihovnu, hudebnu a učebnu dílen. Má zrekonstruované školní hřiště i novou tělocvičnu s gymnastickým sálem. Mezi pavilony máme novou přírodovědnou naučnou stezku, která slouží žákům pro rozvoj vztahu k přírodě a ekologii nejen o přestávkách, ale hlavně ve vyučování a také k procházkám. Abychom žákům zpříjemnili výuku, postupně modernizujeme další prostory školy včetně školního atria. Připravujeme další jazykovou učebnu, multifunkční učebnu a dvě čtenářské třídy pro 1. a 2. stupeň. 

 

Od 1. 2. 2017 jsme zapojeni do projektů Pomáháme školám k úspěchu a od 1. 9. 2018 jsme čtenářskou školou. S rozvojem čtenářské gramotnosti od 1. třídy se žáci pravidelně zlepšují nejen v českém jazyce, ale také v ostatních předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí. Také prostřednictvím nejrůznějších akcí podporujeme u dětí pozitivní vztah ke čtení (dílny čtení, listování, spolupráci s městskou knihovnou …). Čtenářů přibývá nejen díky dílnám čtení. Žáci mají ve škole každodenní přístup k dobrým knihám. Čtou, protože mohou během dne zajít do třídní knihovny nebo školní knihovny, ve kterých je spousta příležitostí si s knihou někam zalézt. Čtou, protože v každé třídě nebo na chodbách škol jsou čtenářské koutky, klidná místa, kde mohou děti s knihou relaxovat.

 

Pořádáme pravidelně projektové i sportovní dny, na které se žáci moc těší (např. Škola nanečisto, Napříč školou, Den cyklistiky, Den netradičních her, Noc s Andersenem, Vánoční jarmark aj.). V rámci výuky pořádáme adaptační pobyty pro žáky 1. a 6. ročníků, ozdravné pobyty pro 5. ročníky, lyžařské kurzy, plavání žáků 1. stupně a školní výchovně vzdělávací exkurze do Prahy i zahraničí (Anglie, Vídeň, Osvětim aj.).

 

Od vzniku školy zde působí Spolek rodičů a od roku 2005 žákovský parlament. Od 1. 9.  2017 na škole začaly pravidelně fungovat odborné poradny za přítomnosti školního psychologa – školní poradenské pracoviště (spolupráce škola-žák-rodič) a školní kariérové poradenství (kam po základní škole). Funkce školního psychologa je pro žáky, učitele i rodiče velkým přínosem.

 

Škola vzdělává žáky více než 50 let a vyniká nejen metodami výuky, ale klade důraz také na kvalitní výuku a na volnočasové aktivity svých žáků. Naše heslo je: „Rosteme učením, četbou a hrou“

 

Naší škole přeji nevyčerpatelnou sílu v dalším budování dobrého jména, hodně nových žáků, mnoho dobrých nápadů a pracovních úspěchů v jejím zdárném rozvoji. Žákům přeji, aby chodili do školy s radostí a úsměvem. A rodičům přeji, aby dětem věnovali svůj čas při učení, aby měli s dětmi trpělivost a pomáhali jim.

Věřím, že pro všechny pak bude škola hrou a budou se do ní těšit a cítit se v ní dobře.

 

PaedDr. Zuzana Plošková

ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu