Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Profil školy

 

Základní škola byla založena v roce 1966. Je to pavilónová sídlištní škola, která má velmi dobrou polohu u městského lesoparku, což umožňuje vycházky a netradiční vyučovací hodiny. Výborná dostupnost je i do všech městských institucí (např. divadlo, kino, městská knihovna, informační centrum, sportovní areál STARS apod.) Dobrá je autobusová dostupnost (zastávka je 5 minut od školy – KD TRISIA, Náměstí svobody). Od 1. 1. 2003 je součástí právního subjektu mateřská škola, která má 4 oddělení a leží v bezprostřední blízkosti školy a lesoparku.

Kapacita školy je 450 žáků. Škola má 4 oddělení školní družiny s ranním i odpoledním provozem a kapacitou 115 žáků. Školní jídelna má kapacitu 620 jídel. Objednávka je možná přes počítač a třikrát v  týdnu je výběr ze dvou jídel. Kapacita MŠ je 100 dětí.

Škola má svůj ŠVP EZOP – Edukace, Zodpovědnost, Otevřenost, Perspektiva. Dobře propracovaný a ověřený ŠVP. Žáci se po absolvování ZŠ bez problémů dostanou na střední školy dle svého zájmu. Naše škola rodinného typu se zaměřením na osobnostní a sociální výchovu  je klidná, bez větších kázeňských problémů. Výuka anglického jazyka probíhá od 1.třídy, v 6.ročníku pořádáme adaptační pobyt, v 7.ročníku LVK. Součástí výuky jsou rovněž exkurze, návštěvy divadla a projektové dny. Žáci mají možnost výběru z několika volitelných předmětů, ty se otvírají dle zájmu žáků. Po vyučování mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky: výtvarný, sportovní kroužky, jazykové, PC-kroužek, školní časopis a další dle zájmu žáků.

V jednom pavilonu školy se nachází ZUŠ Třinec, jsou zde nehudební obory, jako je dramatický, taneční a výtvarný.

Vybavení školy:

  • Dvě moderní počítačové učebny s IWB
  • Odborná učebna fyziky a chemie
  • Učebna hudební výchovy s interaktivní tabulí na II.stupni
  • Učebna s interaktivní tabulí na I.stupni
  • Kvalitně vybavené dílny pro Pracovní činnosti
  • Cvičná kuchyňka
  • Žákovská knihovna
  • Tělocvična
  • Venkovní sportovní areál s běžeckou dráhou a hřišti na košíkovou a kopanou

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu