Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Zaměření (EZOP)

Není moudrý ten, kdo ví mnoho, ale ten, kdo ví, čeho je třeba.

Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.

Cit. Ezop

 

EZOP – Edukace Zodpovědnost Otevřenost Perspektiva

 

Při strategii koncepce školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z cílů a kompetencí RVP ZV, umístění školy (poloha na okraji sídliště u lesa), podmínek školy, skladby pedagogického sboru, skladby žáků; současně jsme respektovali zásadu rovnoprávného přístupu k základnímu vzdělání pro všechny žáky na straně jedné a zásadu diferencované a individualizované výuky jak pro žáky určitým způsobem znevýhodněné, tak i pro žáky talentované na straně druhé.

Na základě dlouholeté tradice jsme se rozhodli zůstat školou bez výrazného specifického zaměření, ale o to více zaměřenou na individualitu žáka a jeho edukační potřeby. Do vědomí našich dětí chceme dostat i důležitou zodpovědnost člověka za životní prostředí, v němž žijeme. Důležitou roli v naší škole hraje i otevřenost a to nejen k žákům a jejich rodičům, ale i otevřenost vůči změnám ve společnosti a školství, na které vhodně reagujeme. Otevřeni jsme i dalšímu vzdělávání pedagogů (např. projekt Superteam) a naší perspektivou je neustálé zkvalitňovaní edukačního procesu. Tyto základní myšlenky se odráží v názvu ŠVP EZOP – Edukace Zodpovědnost Otevřenost Perspektiva.

V názvu našeho ŠVP EZOP vidíme souvislost s moudrým Ezopem, který ve svých bajkách klade důraz na výchovu budoucího „člověka“. Stejně tak náš ŠVP je zaměřen na výchovu a vzdělávání žáků. Ezop vychovával pomocí příběhů v bajkách svého syna, jeho moudré myšlenky však byly a jsou zdrojem poučení i pro mnohé dospělé lidi v současnosti. My máme ve škole dětí podstatně více a jsme přesvědčeni, že každé z nich si zaslouží naši pozornost, péči, podanou ruku, aby se co nejlépe připravily pro vstup do života ve 21. století.

Na naší škole jsme zavedli výuku cizího jazyka od prvního ročníku, protože vzhledem ke změnám ve společnosti cítíme společně s rodiči potřebu zvýšit jazykovou gramotnost žáků.

Jednou z priorit školy je i informační a mediální gramotnost, proto je žákům na druhém stupni nabízen povinně volitelný předmět Výpočetní technika v rozsahu dvě hodiny týdně. Žáci sedmého ročníku mají všichni povinně jednu hodinu týdně předmět Mediální výchova, na který navazuje v osmém ročníku volitelným předmětem Mediální výchova 2.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu