Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní družina

ŘÍJEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V letošním školním roce jsme ve školní družině zahájili celoroční hru Superzvířátka. Zjistili jsme totiž, že říše zvířat je plná zvířecích supermanů, nad jejichž schopnostmi často jen nevěřícně kroutíme hlavou. Každý měsíc se seznámíme se třemi až čtyřmi zvířaty a jejich superschopnostmi. Tyto schopnosti se pokusíme poznat, pochopit a někdy i napodobit. V průběhu roku tak poznáme přibližně třicet různých zvířat. Děti budou plnit úkoly a výzvy s těmito superzvířátky spojené. Za splněný úkol získají odznak superschopnosti, který si přidají ke své ikonce na nástěnce ve školní družině.

V říjnu jsme se seznámili s ježkem a orlem. Povídali jsme si o tom, jak je to vlastně s ježkem a jablíčky, které na kreslených obrázcích k ježkům neodmyslitelně patří. Zkusili jsme si jablíčka nakrájet, usušit a hotovou dobrotu ochutnat. Vyprávěli jsme si o majestátních orlech, o způsobu, jakým plachtí a také jsme si vyrobili krásné masky, díky nimž jsme zkusili vzít na sebe podobu orla. Jak se nám dařilo můžete vidět v přiložené fotogalerii.

Informace o školní družině pro školní rok 2020/2021

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je nutno vyplnit přihlášku do školní družiny a odevzdat ji vychovatelce, případně třídní učitelce. V přihlášce musí být přesně uveden způsob a čas odchodu dítěte ze školní družiny a aktuální telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce. Prosíme o průběžné
nahlášení změn v osobních údajích (tel. číslo, bydliště, pojišťovna atp.)

Pokud se přihlášené dítě nemůže zúčastnit činnosti ŠD, je rodič povinen dítě řádně omluvit.


Provoz školní družiny:
Školní družina je v provozu v následujících časech:
- ranní družina 6:00 - 7:30 (příchod dětí nejpozději do 7:25)
- skupiny pro ranní družinu jsou předem dané a v průběhu roku neměnné
- do ranní družiny lze umístit dítě také v průběhu školního roku po dohodě s vychovatelkou
- odpolední družina 11:40 - 16:00


Odchody ze ŠD
Vzhledem k aktuálně nastaveným opatřením, která zajišťují neměnnost daných skupin školní družiny, budou odchody dětí probíhat v krátkém časovém úseku (přibližně deset minut) tak, aby se jednotlivé
skupiny nepotkávaly. např. děti z jedné skupiny budou odcházet ve 14:30, děti ze druhé skupiny ve 14:35
Pokud dojde ke změnám v časech odchodů dítěte (tréninky, kroužky apod.), nahlaste tyto údaje písemně.
V případě změny odchodu pouze v jednom dni vyplňte omluvenku ŠD.
Vyzvedávání dětí ze ŠD
V případě, že si budete dítě vyzvedávat sami, prosíme o dodržení stanovené doby:
- od 12:00 do 13:15
- od 14:30 do 16:00


Od 13:30 – 14:30 jsme mimo školní družinu (lesopark, hřiště, vycházka atd.)
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a návazná opatření prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí vstupovali pouze do vstupních prostor školní družiny.


Dítě pro pobyt v ŠD potřebuje:

10x papírové kapesníky, starší sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku – vše podepsané.
Stravování
Na oběd docházejí děti v doprovodu třídní učitelky. Čipy pro výdej obědů jsou uloženy v kmenové třídě u
třídní učitelky. Po obědě děti odcházejí v doporovodu třídní učitelky do školní družiny.


Odhlašování obědů si rodič provádí sám, je možno i telefonicky na čísle 558 999 304.

Bezpečnost
Školní družina je zabezpečena pomocí čipového systému. Každý zákonný zástupce obdrží dva čipy na
základě vratné zálohy. Záloha za jeden čip je 100,- Kč.
Prostřednictvím čipu je družina přístupná v těchto časech:

Ranní družina 6:00 - 7:25
Odpolední družina od 12:00 – 13:15 14:30 – 16:00

Oddělení ŠD
Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny. Jednotlivá oddělení jsou pro školní
rok pevně stanovena, složení dětí ve skupinách je neměnné.
1. oddělení – vychovatelka Lenka Trombiková
2. oddělení – vychovatelka Monika Jopková
3. oddělení – vychovatelka Andrea Vavřačová
4. oddělení – vychovatelka Tána Lasotová
Upozornění: provoz na odděleních se mění podle organizace a kroužků.
Poplatky za ŠD
Na základě zákona č. 561/2004Sb.Školského zákona je poplatek za školní družinu upraven na :150,- Kč
za měsíc. Úhrada se provádí převodem na účet. Potřebné informace budou přiloženy k přihlášce do školní
družiny.
Kontakt
V případě potřeb je možno telefonovat na školní družinu 558 999 305 .

LYŽOVÁNÍ S MALINOU

V týdnu od 17.02.2020 - 21.02.2020 se 15 dětí naší školní  zúčastnilo lyžařského kurzu v Kempalandu v Bukovci. Za krásných podmínek a s plným denním nasazením instruktorů lyžování se všichni žáci naučili lyžovat. Poslední den se uskutečnily závody s Malinou, kterým přihlíželo mnoho rodičů. Všichni předvedli své nově nabyté lyžařské schopnosti a dovednosti. Těšíme se na příští rok.     

 

Mikulášské odpoledne 2019

6. 12. 2019 proběhlo ve školní družině "Mikulášské odpoledne". Pro děti bylo připraveno několik soutěží a her. Třeba hod "bramborou" do hrnce,malování čerta poslepu, Anděl řekl, čertovská škola,...Děti poté dostaly nadílku. Mikulášské odpoledne se nám vydařilo a už se těšíme na následující rok.

 

Výtvarná soutěž 2019

Výtvarná soutěž ,,Betlém jak ho vidím já", pořádanou každoročně Třineckým Muzeem. Do soutěže bylo zasláno 6 soutěžních prací. V Třineckém muzeu se sešlo 180 betlémů. Za svůj výtvor byl oceněn žák Matěj Jopek z 1.A.

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V pondělí  jsme se sešli před školní družinou v 17:00 hodinou. Čekal nás tradiční lampionový průvod. Průvod se po krátkém přivítání všech účastníků dal v 17:00 hodin dal  do pohybu. Lampionky nám na cestu krásně svítily a počasí nám naštěstí také přálo. Konečně nám letos ani nepršelo a ani nesněžilo. Takže super.

Děkujeme všem dětem i rodičům, že tuto akci podpořili a přišli. Prožili jsme tak společně hezký podvečer.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu