Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní družina

LYŽOVÁNÍ S MALINOU

V týdnu od 17.02.2020 - 21.02.2020 se 15 dětí naší školní  zúčastnilo lyžařského kurzu v Kempalandu v Bukovci. Za krásných podmínek a s plným denním nasazením instruktorů lyžování se všichni žáci naučili lyžovat. Poslední den se uskutečnily závody s Malinou, kterým přihlíželo mnoho rodičů. Všichni předvedli své nově nabyté lyžařské schopnosti a dovednosti. Těšíme se na příští rok.     

 

Mikulášské odpoledne 2019

6. 12. 2019 proběhlo ve školní družině "Mikulášské odpoledne". Pro děti bylo připraveno několik soutěží a her. Třeba hod "bramborou" do hrnce,malování čerta poslepu, Anděl řekl, čertovská škola,...Děti poté dostaly nadílku. Mikulášské odpoledne se nám vydařilo a už se těšíme na následující rok.

 

Výtvarná soutěž 2019

Výtvarná soutěž ,,Betlém jak ho vidím já", pořádanou každoročně Třineckým Muzeem. Do soutěže bylo zasláno 6 soutěžních prací. V Třineckém muzeu se sešlo 180 betlémů. Za svůj výtvor byl oceněn žák Matěj Jopek z 1.A.

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD

V pondělí  jsme se sešli před školní družinou v 17:00 hodinou. Čekal nás tradiční lampionový průvod. Průvod se po krátkém přivítání všech účastníků dal v 17:00 hodin dal  do pohybu. Lampionky nám na cestu krásně svítily a počasí nám naštěstí také přálo. Konečně nám letos ani nepršelo a ani nesněžilo. Takže super.

Děkujeme všem dětem i rodičům, že tuto akci podpořili a přišli. Prožili jsme tak společně hezký podvečer.

Informace

Informace o školní družině

Školní družina je v provozu:  ranní družina                              6:00 - 7:30hod.

                       odpolední družina                                   11:40 - 16:00hod.

 

Přihlášení dítěte do ranní družiny bude zaznamenáno do přihlášky. Dítě je možno umístit do ranní družiny i v průběhu školního roku, po dohodě s vychovatelkou.

Při zahájení pobytu dítěte ve školní družině je nutno odevzdat přihlášku do školní družiny, kde musí být přesně uvedeny odchody dítěte ze školní družiny a telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce.

Pokud dojde ke změnám (tréninky, kroužky, apod.) nahlaste tyto údaje písemně i v případě změny na jeden den. Rovněž nahlaste  změnu tel. čísla, bydliště, pojišťovny, atd., pokud k ní dojde!!!!

V případě, že si budete dítě vyzvedávat sami, prosíme o dodržení doby

do 13:15 hodin a po 14:30 hodině. Od 13:30 - 14:30

jsme mimo školní družinu (lesopark, hřiště, vycházka atd.)

Pokud se přihlášení dítě nemůže zúčastnit činnosti ŠD, je rodič povinen dítě řádně omluvit.

Dítě pro pobyt ve ŠD potřebuje:

10x papírové kapesníky, starší sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku – vše podepsané.                                                                                                       

Stravování: čipy jsou uloženy u vychovatelky. Odhlašování obědů si rodič provádí sám, je možno i telefonicky na čísle 558 999 304.

V případě nutnosti je možno telefonovat na školní družinu 558 999 305 nebo 606 598 125.

Od roku 2018 máme zabezpečení školní družiny, každý zákonný zástupce obdrží dva čipy na základě vratné zálohy.

 

 

Rozpis časů, po které bude školní družina přístupná prostřednictvím čipu:

Ranní družina    od  6:00 -7:25

Odpolední družina od 12:00 - 13:15               14:30 - 16:00

Upozornění: provoz na odděleních se mění podle organizace a kroužků, oddělení mohou být spojena apod.

Poplatky

Na základě zákona č. 561/2004Sb.Školského zákona se placení školní družiny upravuje následovně:

Pouze bankovním převodem na číslo účtu vedeného u

KB, a.s., pobočka Třinec :  27-4608880227/0100

Poznámka pro příjemce:  Jméno, příjmení dítěte, třídu

(v odůvodněných případech lze dohodnout platbu jinak)

Stanovené termíny úhrad:

  • do 16.09.2019 600,-Kč      září - prosinec 2019
  • do 15.01.2020 900,-Kč      leden - červen 2020
  • do 15.09.2019 1500,-Kč     září 2019 - červen 2020

Pitný režim: úhrada 100,-Kč, hotově  září 2019 - červen 2020

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu