Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní družina

Informace

Informace o školní družině

Školní družina je v provozu:  ranní družina                              6:00 - 7:30hod.

                       odpolední družina                                   11:40 - 16:00hod.

 

Přihlášení dítěte do ranní družiny bude zaznamenáno do přihlášky. Dítě je možno umístit do ranní družiny i v průběhu školního roku, po dohodě s vychovatelkou.

Při zahájení pobytu dítěte ve školní družině je nutno odevzdat přihlášku do školní družiny, kde musí být přesně uvedeny odchody dítěte ze školní družiny a telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce.

Pokud dojde ke změnám (tréninky, kroužky, apod.) nahlaste tyto údaje písemně i v případě změny na jeden den. Rovněž nahlaste  změnu tel. čísla, bydliště, pojišťovny, atd., pokud k ní dojde!!!!

V případě, že si budete dítě vyzvedávat sami, prosíme o dodržení doby

do 13:15 hodin a po 14:30 hodině. Od 13:30 - 14:30

jsme mimo školní družinu (lesopark, hřiště, vycházka atd.)

Pokud se přihlášení dítě nemůže zúčastnit činnosti ŠD, je rodič povinen dítě řádně omluvit.

Dítě pro pobyt ve ŠD potřebuje:

10x papírové kapesníky, starší sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku – vše podepsané.                                                                                                       

Stravování: čipy jsou uloženy u vychovatelky. Odhlašování obědů si rodič provádí sám, je možno i telefonicky na čísle 558 999 304.

V případě nutnosti je možno telefonovat na školní družinu 558 999 305 nebo 606 598 125.

Od roku 2018 máme zabezpečení školní družiny, každý zákonný zástupce obdrží dva čipy na základě vratné zálohy.

 

 

Rozpis časů, po které bude školní družina přístupná prostřednictvím čipu:

Ranní družina    od  6:00 -7:25

Odpolední družina od 12:00 - 13:15               14:30 - 16:00

Upozornění: provoz na odděleních se mění podle organizace a kroužků, oddělení mohou být spojena apod.

Poplatky

Na základě zákona č. 561/2004Sb.Školského zákona se placení školní družiny upravuje následovně:

Pouze bankovním převodem na číslo účtu vedeného u

KB, a.s., pobočka Třinec :  27-4608880227/0100

Poznámka pro příjemce:  Jméno, příjmení dítěte, třídu

(v odůvodněných případech lze dohodnout platbu jinak)

Stanovené termíny úhrad:

  • do 16.09.2019 600,-Kč      září - prosinec 2019
  • do 15.01.2020 900,-Kč      leden - červen 2020
  • do 15.09.2019 1500,-Kč     září 2019 - červen 2020

Pitný režim: úhrada 100,-Kč, hotově  září 2019 - červen 2020

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu