Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní družina

Informace o školní družině pro školní rok 2020/2021

Pro přihlášení dítěte do školní družiny je nutno vyplnit přihlášku do školní družiny a odevzdat ji vychovatelce, případně třídní učitelce. V přihlášce musí být přesně uveden způsob a čas odchodu dítěte ze školní družiny a aktuální telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce. Prosíme o průběžné
nahlášení změn v osobních údajích (tel. číslo, bydliště, pojišťovna atp.)

Pokud se přihlášené dítě nemůže zúčastnit činnosti ŠD, je rodič povinen dítě řádně omluvit.


Provoz školní družiny:
Školní družina je v provozu v následujících časech:
- ranní družina 6:00 - 7:30 (příchod dětí nejpozději do 7:25)
- skupiny pro ranní družinu jsou předem dané a v průběhu roku neměnné
- do ranní družiny lze umístit dítě také v průběhu školního roku po dohodě s vychovatelkou
- odpolední družina 11:40 - 16:00


Odchody ze ŠD
Vzhledem k aktuálně nastaveným opatřením, která zajišťují neměnnost daných skupin školní družiny, budou odchody dětí probíhat v krátkém časovém úseku (přibližně deset minut) tak, aby se jednotlivé
skupiny nepotkávaly. např. děti z jedné skupiny budou odcházet ve 14:30, děti ze druhé skupiny ve 14:35
Pokud dojde ke změnám v časech odchodů dítěte (tréninky, kroužky apod.), nahlaste tyto údaje písemně.
V případě změny odchodu pouze v jednom dni vyplňte omluvenku ŠD.
Vyzvedávání dětí ze ŠD
V případě, že si budete dítě vyzvedávat sami, prosíme o dodržení stanovené doby:
- od 12:00 do 13:15
- od 14:30 do 16:00


Od 13:30 – 14:30 jsme mimo školní družinu (lesopark, hřiště, vycházka atd.)
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a návazná opatření prosíme rodiče, aby při vyzvedávání dětí vstupovali pouze do vstupních prostor školní družiny.


Dítě pro pobyt v ŠD potřebuje:

10x papírové kapesníky, starší sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku – vše podepsané.
Stravování
Na oběd docházejí děti v doprovodu třídní učitelky. Čipy pro výdej obědů jsou uloženy v kmenové třídě u
třídní učitelky. Po obědě děti odcházejí v doporovodu třídní učitelky do školní družiny.


Odhlašování obědů si rodič provádí sám, je možno i telefonicky na čísle 558 999 304.

Bezpečnost
Školní družina je zabezpečena pomocí čipového systému. Každý zákonný zástupce obdrží dva čipy na
základě vratné zálohy. Záloha za jeden čip je 100,- Kč.
Prostřednictvím čipu je družina přístupná v těchto časech:

Ranní družina 6:00 - 7:25
Odpolední družina od 12:00 – 13:15 14:30 – 16:00

Oddělení ŠD
Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu čtyři oddělení školní družiny. Jednotlivá oddělení jsou pro školní
rok pevně stanovena, složení dětí ve skupinách je neměnné.
1. oddělení – vychovatelka Lenka Trombiková
2. oddělení – vychovatelka Monika Jopková
3. oddělení – vychovatelka Andrea Vavřačová
4. oddělení – vychovatelka Tána Lasotová
Upozornění: provoz na odděleních se mění podle organizace a kroužků.
Poplatky za ŠD
Na základě zákona č. 561/2004Sb.Školského zákona je poplatek za školní družinu upraven na :150,- Kč
za měsíc. Úhrada se provádí převodem na účet. Potřebné informace budou přiloženy k přihlášce do školní
družiny.
Kontakt
V případě potřeb je možno telefonovat na školní družinu 558 999 305 .

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu