Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní družina

Informace

Informace o školní družině

Školní družina je v provozu:  ranní družina                              6:00 - 7:30hod.

                       odpolední družina                                   11:40 - 16:00hod.

 

Přihlášení dítěte do ranní družiny bude zaznamenáno do přihlášky. Dítě je možno umístit do ranní družiny i v průběhu školního roku, po dohodě s vychovatelkou.

Při zahájení pobytu dítěte ve školní družině je nutno odevzdat přihlášku do školní družiny, kde musí být přesně uvedeny odchody dítěte ze školní družiny a telefonní kontakt na rodiče, popř. zákonného zástupce.

Pokud dojde ke změnám (tréninky, kroužky, apod.) nahlaste tyto údaje písemně i v případě změny na jeden den. Rovněž nahlaste  změnu tel. čísla, bydliště, pojišťovny, atd., pokud k ní dojde!!!!

V případě, že si budete dítě vyzvedávat sami, prosíme o dodržení doby

do 13:15 hodin a po 14:30 hodině. Od 13:30 - 14:30

jsme mimo školní družinu (lesopark, hřiště, vycházka atd.)

Pokud se přihlášení dítě nemůže zúčastnit činnosti ŠD, je rodič povinen dítě řádně omluvit.

Dítě pro pobyt ve ŠD potřebuje:

10x papírové kapesníky, starší sportovní oblečení a obuv pro pobyt venku – vše podepsané.                                                                                                       

Stravování: čipy jsou uloženy u vychovatelky. Odhlašování obědů si rodič provádí sám, je možno i telefonicky na čísle 558 999 304.

V případě nutnosti je možno telefonovat na školní družinu 558 999 305 nebo 606 598 125.

Od roku 2018 máme zabezpečení školní družiny, každý zákonný zástupce obdrží dva čipy na základě vratné zálohy.

 

 

Rozpis časů, po které bude školní družina přístupná prostřednictvím čipu:

Ranní družina    od  6:00 -7:25

Odpolední družina od 12:00 - 13:15               14:30 - 16:00

Upozornění: provoz na odděleních se mění podle organizace a kroužků, oddělení mohou být spojena apod.

Poplatky

Na základě zákona č. 561/2004Sb.Školského zákona se placení školní družiny upravuje následovně:

Pouze bankovním převodem na číslo účtu vedeného u

KB, a.s., pobočka Třinec :  27-4608880227/0100

Poznámka pro příjemce:  Jméno, příjmení dítěte, třídu

(v odůvodněných případech lze dohodnout platbu jinak)

Stanovené termíny úhrad:

  • do 16.09.2019 600,-Kč      září - prosinec 2019
  • do 15.01.2020 900,-Kč      leden - červen 2020
  • do 15.09.2019 1500,-Kč     září 2019 - červen 2020

Pitný režim: úhrada 100,-Kč, hotově  září 2019 - červen 2020

Hlavní informace o družině

Provoz školní družiny

ranní 6:00 - 7:30 hod.

odpolední 11:40 - 16:00 hod.

Pro zahájení pobytu dítěte ve ŠD je nutno odevzdat přihlášku do školní družiny, kde musí být přesně uvedeny odchody dítěte ze školní družina a telefonní spojení na rodiče, popř. zák.zástupce. V případě, že dojde ke změně odchodu z družiny, je nutno toto sdělit písemnou formou, nebo SMS na tel. číslo 606 598 125

Poplatek za pobyt dítěte ve školní družině je 100,- Kč za jeden měsíc, platí se bankovním převodem na účet č. 27-4634910207/0100 do poznámky je NUTNÉ uvést jméno dítěte a třídu. Od nového školního roku 2019/2020 bude poplatek 150 Kč za měsíc.

V době od 13:15 do 14:30 hod. probíhá odpolední program.

DEN TÍSŇOVÉ LINKY

V pondělí 14. 5. 2018 jsme navštívili v rámci Dne otevřených dveří Záchranný systém. Děti si vyzkoušely dýchání z úst do úst, masáž srdce, prohlédly si záchranné vozidlo a to vše pod zkušených okem záchranářů.

 

JARNÍ TÁBOR 2018

Jarní prázdniny jsme si užili na Kozinci. Pro většinu z nás to byl první tábor. Mělo nás jet více, ale to víte, chřipka je chřipka. Naštěstí pro paní  Gabku a Míšu už nikdo neonemocněl a nikoho neodvážely. My se měli – hodně času jsme trávili pobytem venku. Podnikali jsme výpravy (chtěli jsme i na Ostrý, ach jo), stavěli sněhuláky i iglú, řádili na lopatách a bobech. Po večeři jsme hráli Bingo, snažili se vykutálet šestku, ať si pochutnáme na čokoládě (a Saša na mandlích),……. prostě toho bylo, o čem bychom se chtěli zmínit.

Moc bychom chtěli poděkovat chatařům Mirce a Igorovi Sikorovým za nádherný týden, kdy o nás pečovali a starali se o nás. Jsou úžasní a my zase přijedemeJ. A také naše poděkování patří paní Ivetě Wenglorzové za sponzorské dary, které nám udělaly velkou radost. Moc Vám díkyJ

,,Na táboře se mi moc líbilo“     Saša Witásek

,,Jídlo nám moc chutnalo a moc se nám líbilo“    Kája a Sára

,, Jídlo mi moc chutnalo a ta lajská,  ta byla doblá“    Adámek Kisiel 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu