Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Školní rok 2014/2015

VOLBY ČLENŮ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 2014/2015

Jako každý rok i letos se konaly na naší škole volby členů Školního parlamentu. Volby proběhly ve středu  10. 9. 2014 druhou a třetí vyučovací hodinu.  Zúčastnili se jich postupně žáci čtvrtých až devátých tříd. Voleb se zúčastnilo 200 žáků, 8 žáků chybělo.

Zástupci třídy jsou voleni na jeden školní rok. Školní parlament vede koordinátor. Zasedání probíhá dvakrát měsíčně.

První kolo proběhlo v kmenových třídách, kde žáci vybrali hlasováním tři kandidáty. Druhé kolo voleb proběhlo tajným hlasováním v připravené volební místnosti na druhém stupni. Žáci byli přivítáni volební komisí, která dohlížela nad regulérností voleb. Následně obdrželi hlasovací lístky a za plentou zaškrtli jednoho, maximálně dva kandidáty a lístky vhodili do volební urny.  Všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Všem zvoleným kandidátům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů ve Školním parlamentu. Věříme, že budou reprezentovat zájmy svých spolužáků v pravidelných setkáních Školního parlamentu.

Děkuji všem za klidný průběh voleb.                                                                      

Renáta Galuszková

 

FOTOGALERIE

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu