Přihlášení

OVOCE

Matematika hrou 2018

Ve čtvrtek 15.11.2018 se v DDM konal již 24. ročník soutěže Matematika hrou pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií od Jablunkova až po Hnojník.

Žáci v tříčlenných družstvech řešili 5 zajímavých a hlavně logických úloh a v polovině soutěže si zahráli hru Matematikano. Vše bylo bodováno a nakonec sečteno. Protože výsledky byly průběžně zveřejňovány, měla soutěž i náboj určitého napětí. Pořadí družstev se totiž v průběhu času měnilo.

Družstvo mladších žáků ve složení

Ondřej Duchoň 7.A, Vojtěch Novotný 7.A a Karolína Waschková 7.A,

bylo zpočátku na předních pozicích, později se však žáci dostali na zlatý střed a nakonec to bylo 11. místo ze 16 škol.

Družstvo starších žáků ve složení

Tomáš Raszka 9.A, Vojtěch Štodt 9.A a Adam Wiszczor 8.A, 

naopak zpočátku soutěže ne a ne "nastartovat", ale zlepšení se dostavilo a nakonec žáci obsadili 9. místo z 15 škol.

 Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 

 

Napříč školou - ZÁKLADNÍ KAMENY ČESKÉHO STÁTU

Kdo vlastně jsme? Odkud pocházíme a kam kráčíme? 100 let od založení československého státu! Co to znamená? Na jakých stavebních kamenech byl náš stát založen? K výročí 100 let naší republiky prošli žáci během dne v ročníkově namíchaných skupinách nejvýznamnějšími okamžiky naší historie a získali tak povědomí o tom, jaké události nás utvářely od počátku až do dneška. Ponořili jsme se do světa deskové hry a plnili různé, většinou čtenářské výzvy. Od počátků naší historie až po současnost. Vyvrcholením dne bylo zasazení památné lípy.  

FOTOGALERIE

VÍTĚZ OKRESNÍHO KOLA PŘÍRODOVĚDNÉHO KLOKANA

Máme vítěze okresního kola Přírodovědného Klokana.

Stal se jim Adam Wiszczor, žák 8.A, který získal 84 bodů ze 120 možných a umístil se na vynikajícím 1. místě, jak ve školním, tak i v okresním kole této soutěže. 

Gratulujeme a přejeme spoustu dalších studijních úspěchů!

ADAPTAČNÍ POBYT 6. TŘÍD

Středa 17.10. a čtvrteční dopoledne 18.10. bylo pro žáky šestého ročníku ve znamení "ADAPTAČNÍHO POBYTU" jehož cílem je každoročně povzbuzení vztahů ve třídě, navození přátelských vztahů mezi spolužáky a aktivizace vztahů třídní učitel - žák/žákyně. Letos se tento den konal v chatě Hrádek (energetika), kde jsme získali ideální podmínky. Celý den a půl se hráli stmelovací hry, věcně se komunikovalo atd. Cíl adaptačního pobytu "na indiánské stezce" byl do detailu naplněn, děti si odnesly spousty zážitků a věříme, že nemalou měrou přispěje k budoucím přátelským vztahům v nynějších šestých třídách.

Mgr. Jakub Štvrtňa, Mgr. Zdeněk Gurecký, Mgr. Ing. Lukáš Szlaur

Ozdravný pobyt Karlov - den šestý

Všechno hezké jednou skončí ...

Dnešní ráno pro nás bylo ve znamení dvou pocitů - byli jsme smutní, že náš ozdravný pobyt v krásném prostředí Jeseníků doprovázený nádherným "babím létem" končí, ale zároveň už jsme se těšili domů.

Zůstanou nám hezké vzpomínky na vše, co jsme tady zažili.

Proto bychom chtěli poděkovat vedení naší školy, že nám umožnilo opustit školní lavice a odjet nadýchat se čistého vzduchu pod nejvyšší horu Moravy a Jeseníků, do malebné vesnice Karlov pod Pradědem.

Poděkování vyslovujeme učitelům, kteří nás ozdravným pobytem provázeli a připravili si pro nás tolik aktivit, že jsme večer usínali unavení, ale plní zážitků.

Nemůžeme  zapomenout ani na kuchaře chaty Soliter, který se staral o naše žaludky (a že nám chutnalo!), stejně jako ostatním zaměstnancům chaty.

Poděkování patří také Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí České republiky, protože jejich finanční příspěvek na ozdravný pobyt sehrál důležitou roli - bez něj by se někteří z nás asi ozdravného pobytu nemohli zúčastnit.

   ...    D Ě K U J E M E 

Ozdravný pobyt Karlov - den pátý

Tak jsme se opět probudili do sluncem zalitého rána a náladu nám nezkazilo ani to, že jsme se nejdříve učili. Dneska to byla čeština. Pokusili jsme se porozumět textu a správně odpovědět na otázky. Některým z nás se dařilo lépe, jiným hůř, ale vůbec nám to nevadilo, protože jsme se moc těšili na pobyt venku. 

Po svačině jsme šli do lesa vedle chaty a ze všeho nejdříve jsme objímali stromy, abychom nasáli část jejich energie nebo abychom se pokusili vnímat, co strom "zažil" až do dnešního dne.

A to proto, že 20.10. je celosvětově uznávaný Den stromů.

Protože nám přemýšlení a tvoření zabralo hodně času, nestihli jsme celou práci dokončit (už byl čas oběda). Museli jsme si dokončení nechat až na večer, protože odpoledne jsme opět šli ven.

Poslední odpoledne ozdravného pobytu jsme strávili na nedalekém hřišti, kde jsme se rozdělili do skupinek podle toho, co nás bavilo. Jedni hráli fotbal, jiní si hráli s nafukovacími míčky (což ostatně nebylo vůbec jednoduché, protože když míček spadl na suchou trávu, praskl ... a rány se ozývaly poměrně často ...), další si hráli s létajícími talíři a našli se i takoví, kteří si vzpomněli, že pocházíme z opice a lezli po stromech. Bylo to báječné odpoledne zakončené skvělou hrou v lese u chaty. Hráli jsme "na schovky", ale jinak, než jak jsme to dosud znali. Užili jsme si to.

No a po večeři jsme měli čas dokončit naše práce ke Dni stromů. Moc se nám plakáty povedly, však se podívejte do fotogalerie.

Následovalo vyhodnocení našeho ozdravného pobytu, kdy nejdříve paní Gabka Walaská pochválila nás za aktivitu a ochotu pracovat, tvořit a účastnit se všech aktivit a pak jsme my všichni pochválili všechny učitele i pana zdravotníka za to, jak se o nás starali, jak se nám věnovali a jaký program pro nás připravili.

Úplný závěr dnešního dne jsme věnovali balení věcí, přípravě na odjezd a na rozloučenou jsme měli možnost shlédnout film Dva lidi v ZOO. No neberte to... nasmáli jsme se.

Unavení a smutní, že to končí, ale šťastní, že jsme si užili báječný týden, jsme uléhali naposled do postelí, abychom ráno už jen posnídali a odjeli domů, do Třince.

Tak Jeseníky, Praděde, chato Soliter - nashledanou ... možná někdy příště ...

 

Ozdravný pobyt Karlov - den čtvrtý

Dnešní den začal podle očekávání - po snídani následovalo učení, opět jedna třída měla matematiku a druhá anglický jazyk. V prostorách jídelny se objevilo akvárium, které upoutává naši pozornost a baví nás sledovat rybičky v něm.

Od 10 hodin výuka pokračovala hravou formou v lese za nádherného počasí. Měli jsme za úkol vytvořit dvojice obrázek - text. Přiřadit je k sobě nebylo zrovna jednoduché, protože jsme se museli pohybovat od stromu ke stromu a třebaže jsme si mohli informace poznačit na papír, abychom nezapomněli, co jsme už viděli, dalo nám docela dost práce dvojice vytvořit. Schválně - dokázali byste zjistit, co to je? Žije v chladných průzračně čistých vodách, má velkou hlavu s širokými ústy a drobnými zuby, tělo zdobívají červené a černé skvrny lemované bílou barvou, na hřbetu je typická tuková ploutvička? My už to víme: je to sumec!

Odpoledne jsme s radostí vyrazili na další vycházku do okolí, abychom důkladně poznali zdejší terén. Mapku z naší cesty si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kde najdete start, jednotlivé zastávky a cíl výletu (chata Soliter). A moc se nám to líbilo. Ve srovnání se včerejším výšlapem na Praděd to byla jen taková procházka, ale bylo to fajn. Opět jsme našli několik hřibů, viděli jsme dva malé mlýnky u pramene vody a v potoce... Domů jsme se vrátili za dvě hodiny, ušli jsme asi 7 km a protože už nezbývalo moc času do večeře, šli jsme se na pokoje umýt a převléknout. Nechtěli jsme večeři zmeškat jednak proto, že byly buchtičky s krémem a jednak proto, že nás opět čekalo večerní zaměstnání, na které jsme se těšili. Co to dneska asi bude?

S chutí a odvahou jsme se pustili do skládání přísloví rozstříhaných na dvě části. Dozvěděli jsme se např., že: Osel na Sorboně nezmoudří, nebo že: Slunce je nejlepší lékař. No a vzhledem k tomu, že na nás sluníčko svítí od rána do večera, přijedeme domů asi zdraví...

Pak jsme společně probírali správné odpovědi na úkol z dnešního dopoledne, kdy jsme měli vypátrat, co k čemu patří. A dozvěděli jsme se spoustu nového.

A chcete vědět, co bychom chtěli dělat zítra? Mohli jsme si přání napsat a vy si je můžete přečíst (bez úprav):

Chtěli bychom se dívat na televizi. Chtěli by jsme zopakovat nějaký film.

Chceme jít na Praděd. Chceme jít znova na Praděd. Chtěla bych zopakovat aby jsme šli znova na Praděd. Chtěli by jsme jít znovu  na Praděd. V pátek by jsme chtěli prožít výlet na Praděd.

Z našich přání je vidět, že některým z nás schází televize, ale většina by chtěla chodit po horách!

A co se nám v minulých dnech líbilo?

Výlet na Praděd

Nakupování suvenýrů

Snídaně ve formě rautu, buchtičky s krémem, svíčková

A co nás čeká zítra?

To už bude pro nás překvapení, protože je hodně hodin a my míříme na kutě. Tak dobrou noc!

Ozdravný pobyt Karlov - den třetí

Třetí den pobytu začal klasicky - budíčkem a snídaní. Posléze jsme vyfasovali balíček s jídlem na cestu a vyrazili jsme na Praděd. (To pro nás bylo překvapení jen částečně, protože jsme o túře věděli už včera před spaním. Ale někteří z nás tomu nevěřili ...).

Výšlap začal celkem nadějně, šli jsme naučnou stezkou Velká kotlina aneb botanická zahrada Jeseníků, která je z hlediska rostlinstva a živočišstva jedním z nejzajímavějších míst střední Evropy. Začíná nad Karlovem, kde jsme ubytováni a po modré turistické značce vede údolím Moravice až k jejímu prameni a pak až k Ovčárně pod Pradědem.

Cestou jsme mohli pozorovat nejen krásná mraveniště nebo muchomůrky, ale také malé vodopády na řece Moravici, která se čím dál méně podobala malé řece a měnila se v horskou bystřinu.

V závěru naučné stezky nás čekalo stoupání cik-cak do prudkého kopce, který je úbočím skutečně velké kotliny, kterou kdysi modeloval ledovec a dnes tam v zimě padají laviny.

Než jsme došli k Ovčárně, postupovali jsme oblastí, kde už nerostou normální stromy, ale jen malé zakrslé borovice - kleč. A taky spousta borůvčí a na něm sušené borůvky, protože je sem nechodí nikdo sbírat.

Ovčárna pro nás znamenala významný bod výšlapu, kdy jsme se občerstvili a rozhodovali jsme se, zda jít či nejít na Praděd.

Našlo se nás 11 statečných, kteří teda nakonec na nejvyšší vrchol Jeseníků a Moravy vyrazili a došli. Ostatní se mezitím už přemístili autobusem do nižší polohy - do vesnice Malá Morávka. No a my stateční jsme je následovali o dvě hodiny později. Tak dlouho nám trval výstup na Praděd, krátký odpočinek a cesta zpět k autobusu na Ovčárnu.

Setkali jsme se u obchodu v Malé Morávce, kde jsme konečně mohli utratit část našich úspor a spokojeni jsme se vydali na cestu na chatu. Šlapali jsme ještě asi 2 kilometry, než jsme se ocitli u dveří, za nimiž nás čekaly pokoje, večeře, sprcha a pro zájemce byl film o superhrdinech.

Krásný den!

Někteří si sáhli na dno svých sil, protože byli vůbec poprvé v životě na takové túře, ale nakonec jsme byli všichni z nádherného celodenního výletu nadšeni.

No a protože se slunce už dávno schovalo do své postele, moc jsme neprotestovali ani my a šli jsme na kutě usínat s očekáváním, co nás čeká zítra. Sice tušíme, že to bude zase asi nějaké učení, ale je to v pohodě, uteče to a zase vyrazíme ven nasávat čistý vzduch a užívat si nádherné počasí, které nás naším ozdravným pobytem provází.

Tak se mějte taky hezky, všechny moc zdravíme a těšíme se na zítra!

Ozdravný pobyt Karlov - den druhý

Probudili jsme se do krásného sluncem zalitého rána, což v nás vzbudilo příjemnou náladu. Ta nás však brzy opustila, protože nám bylo řečeno, že se budeme učit. Ale naštěstí to bylo jen do 10 hodin - jedna třída měla matematiku a druhá angličtinu. A pak jsme opět vyrazili do lesa.

V lese na nás čekaly obrázky a texty o přírodě rozmístěné mezi stromy. Měli jsme je postupně všechny prozkoumat a odpovědět na otázky uvedené ve spodní části. Dozvěděli jsme se hodně zajímavého o práci a životě v lese a jak se o les starají odborníci.

Po obědě jsme byli navnaděni na vycházku na další protější kopec, na němž je rozhledna. Šli jsme hodně do kopce, bylo to pro některé z nás hodně únavné, ale hnala nás vidina možnosti navštívit rozhlednu a hezky z výšky si prohlédnout okolní kopce. Cestou jsme pozorovali různé stromy, mechy, lišejníky a potkali jsme velké množství muchomůrek červených a několik jedlých hub. Když jsme v dálce zahlédli, že lesní pěšina končí, protože se přiblížil vrchol kopce, naše nadšení nás hnalo kupředu. Jenže pak přišlo zklamání z toho, že pěšina zabočila doleva a následoval poměrně prudký sešup z kopce. Došli jsme na prostorné rozcestí, kde bylo uvedeno, že k rozhledně musíme jít ještě tři kilometry. Protože však už bylo hodně hodin a byli jsme z výšlapu unavení, bylo rozhodnuto, že se vrátíme na chatu jinou cestou, kde nás čekala překážková dráha v podobě pokácených stromů napadených kůrovcem. Ale zvládli jsme to.

Po večeři jsme se zabavili hrou Lovci lidí, kdy jsme bez mluvení měli zjistit o svých kamarádech takové zajímavosti, podle kterých by je ostatní poznali. A to vůbec nebylo jednoduché, ale podařilo se nám to.

Tím jsme se přiblížili k hodině, kterou nemáme moc rádi a říká se jí večerka. Nicméně budeme usínat opět plní dojmů z dnešního dne a s vyhlídkou, že i zítra zažijeme hodně zajímavého.

Zdravíme všechny a přejeme dobrou noc.

Ozdravný pobyt Karlov - den první

Milí rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi a vůbec všichni, kdo právě čtete tyto řádky.

Moc vás všechny zdravíme z údolí, které je "kousek" od nejvyšší hory Jeseníků. Na Praděda  jsme narazili i na vycházce do okolí během dnešního odpoledne, pravda - byl většinou vytesán ze dřeva. 

Chata, kde jsme ubytováni, se nachází na jižním svahu, takže nás bude sluníčko provázet od rána do večera. A že jsme si ho dneska opravdu užili. Přijeli jsme sice do stejného počasí jako bylo ráno v Třinci, ale než jsme se naobědvali, mraky se rozpustily a až do večera bylo nádherně.

Když nám trochu slehl oběd, šli jsme na průzkum nejbližšího okolí. Chvíli jsme šli z kopce, ale pak nás paní učitelky vyhnaly na protější stráň, kde jsme narazili na sjezdovku se sněhovým dělem a v nedalekém lese jsme hráli první hry. Hledali jsme rozvěšené barevné fáborky, pomocí kterých jsme se rozdělili do devíti družstev po pěti dětech. Tato družstva nás budou provázet po celý ozdravný pobyt, budeme mezi sebou soutěžit při plnění různých úkolů. Naší první soutěží bylo  postavit co nejvyšší pyramidu ze šišek, což byl pro některé z nás těžký úkol, šišky se nám stále sypaly dolů. Ale nakonec jsme všichni uspěli.

Cestou zpátky jsme se zastavili na travnatém fotbalovém hřišti a urputně jsme se snažili dát gól. Jiní si házeli s létajícími talíři nebo jen tak klábosili.

Po večeři jsme hráli Bingo a užili jsme si napětí i spoustu legrace.

A naše chcete znát naše postřehy? Tak čtěte dál a nebo koukněte do fotogalerie ...

Překvapilo nás, že jsme hned první den dělali aktivity.

Líbilo se nám, jak jsme hledali v lese praporky.

Překvapilo nás, že jsme ušli takovou dálku.

Přinesl jsem si z malého výšlapu horniny a nerosty.

PROJEKTOVÝ DEN ŽÁKŮ 6. ROČNÍKU

Ve čtvrtek 5.10.2018 se žáci šestých tříd se svými třídními učiteli vydali autobusem do Ostravy s cílem poznat sluneční soustavu po všech stránkách v místním planetáriu. V první části se žáci pohodlně usadili v sále a v nádherně zpracovaném filmu promítajícím se na kupoli sálu se podívali na jednotlivé planety naší soustavy, asteroid, kometu apod. V druhé části se žáci v doprovodu průvodců vydali za poznáním místní expozice, která nabízí spousty zajímavých věcí z oblasti fyziky, chemie, matematiky, astronomie formou ukázek, hry atd. Slovy na závěr se tento den žákům velmi líbil a jako třídní učitelé musíme ocenit aktivní zapojení dětí a skvělé chování během celého projektového dne.

PŘESPOLNÍ BĚH ŽÁKŮ 1. - 5. TŘÍD

V úterý 25.9. se konala soutěž v přespolním běhu žáků 1- 5. tříd. Akce se zúčastnilo celkem 60 dětí z Třince a okolí. Nás reprezentovali: Anna Dianová, Vojtěch Tomeček, Markéta Szlauerová, Vojtěch Rajca, Alexandr Tomas Witasek, Taťána Labojová, Jakub Klimek, Natálie Štelbacká, Linda Czyžová a Lukáš Cieslar.

Našim se velmi dařilo. Získali jsme spoustu umístění: Za 1. třídy vyhrál Vojtěch Tomeček, na 3. místě byla Anna Dianová. Za 3. třídy byl první Alexandr Tomas Witasek. Za 4. třídy vyhrál Jakub Klimek, 2. místo Natálie Štelbacká. Za 5. třídy -  2. místo Linda Czyžová, 3. místo Lukáš Cieslar.

1. a 2. místa postupovali do okresního kola, kde vynikající 1. místo obhájil Jakub Klimek a 2. místo Natálie Štelbacká.

Umístěným gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.

VYHODNOCENÍ - POPELA

1.A

37 kg

2.A

89 kg

2.B

63 kg

3.A

7 kg

3.B

80,5 kg

3.C

115 kg

4.A

590,5 kg

4.B

86 kg

5.A

117 kg

5.B

57,5 kg

6.A

343 kg

6.B

26 kg

7.A

75,5 kg

8.A

160,5 kg

9.A

1 022 kg

9.B

517 kg

ŠD

170,5 kg

VYHODNOCENÍ SBĚRU VÍČEK

Sběr víček

V letošním roce jsme sbírali víčka pro třinecký spolek Nikdy nejsi sám. Spolek, který v čele s paní Renatkou Czader, se věnuje dětem s postižením. Jak se nám dařilo, vidíte v tabulce. 

Moc Vám děkujeme, jste skvělísmile

3.A

11,87 kg

7.A

10,95 kg

3.C

  3,10 kg

4.A

20,00 kg

4.B

  2,50 kg

6.A

  9,00 kg

3.B

20,00 kg

5.B

  7,50 kg

2.B

   6,72 kg

6.B 

  4,00 kg

1.A

   5,00 Kg

Amálka

20,00 kg

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu