ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA

V 22. ročníku okresního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo 2. 3. 2020 na ZŠ Pionýrů 400 ve FM, se naši zeměpisáři umístili takto:
kategorie A - Molin Matěj (6.A) na 12. místě  (z 24)
kategorie B - Roček Ondřej (7.A) na 15. místě (z 27)
kategorie C - Turoňová Klára (9.A) na 16. místě (z 26)
Všem děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme k hezkému umístění a přejeme další studijní úspěchy.