Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Adaptační kurz (seznam věcí a čestné prohlášení)

             Obáváte se, že je pro Vaše dítě přechod na 2. stupeň náročný? Ptáte se, zda zvládne nové učivo a zvykne si na nové prostředí i učitele? Bude se umět přizpůsobit případným změnám v třídním kolektivu?

            Abychom dětem přechod do 6. ročníku usnadnili, připravujeme pro ně na začátku školního roku dvoudenní adaptační kurz v příjemném prostředí penzionu Stadion v Bystřici nad Olší.

Cílem kurzu je, aby se děti i jejich noví třídní učitelé lépe poznali a podařilo se jim stmelit třídní kolektiv, poněvadž bezpečné klima ve třídě je zárukou úspěšné školní práce. Zajímavé hry a aktivity  budou všechny zúčastněné učit spolupráci, vzájemné pomoci, toleranci a odpovědnosti. Poznávání a sbližování dětí trvá ve škole většinou měsíce. My věříme, že adaptační kurz vše podstatně urychlí.

 

 

Adaptační kurz pro 6. třídy

 

Začátek ve čtvrtek ..................., sraz před školou (učitelský vchod) v 8:00. Při příchodu odevzdat kartičku (kopii) zdravotní pojišťovny a čestné prohlášení. Odjezd z vlakové zastávky Třinec – centrum do Bystřice nad Olší. Příchod k penzionu Stadion v Bystřici je naplánovaný kolem 9:30. V ceně čisté a pohodlné ubytování, užívání travnatého, oploceného hřiště s umělým povrchem, větší klubovnou, kvalitní strava v podobě plné penze vydávané z plnohodnotné restaurace. V okolí se nachází krytý bazén, tělocvična ZŠ Bystřice atd. Konec adaptačního kurzu je v pátek. Odjezd ve 12:30 z Bystřice, po příjezdu přesun pěšky ke škole a na oběd do školní jídelny. Kdo nemá oběd, odchází po písemném souhlasu rodičů domů od vlakové zastávky Třinec – centrum. Cena pobytu 650,-, účastník hradí 450,- .

 

Seznam základních potřeb:

 

-    sportovní obuv (nejlépe nepromokavá)

 

-    pláštěnka, bunda, mikina

 

-    tepláky, kraťasy,šusťáky

 

-    pár teplých ponožek, pár tenkých ponožek

 

-    trička s krátkým i dlouhým rukávem

 

-    oblečení pro pobyt na penzionu + domácí obuv

 

-    spodní prádlo, pyžamo

 

-    hygienické pomůcky (hřeben, kartáček a pasta na zuby)

 

-    plavky (pro případ, že se rozhodneme jít na bazén)

 

-    PRŮKAZ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (STAČÍ KOPIE)

 

-    léky (pokud užívá), psací potřeby, baterka

 

-    doporučujeme nebrat hodnotné věci, větší množství peněz.

 

……………………………………………………………zde odstřihnout…………………………

 

Prohlášení zákonných zástupců

 

Jméno a příjmení…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Rodné číslo………………………………………   Bydliště……………………………………………………………..

 

Telefon…………………………………………….  Žák se vrací po příjezdu do Třince ke škole s pedagogy                                                                                                           ANO X NE

 

Prohlašuji, že výše jmenovanému dítěti ošetřující lékař nenařídil změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledním týdnu přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Jsem si vědom právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

 

V……………………………….. dne………………………. 

Podpis zákonných zástupců………….....................................

 

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu