Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Střední školy

 

INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat 2 přihlášky
Jednu přihlášku obdrží žák ve škole spolu s pololetním vysvědčením; tiskopis přihlášky je možno získat také na stránkách MŠMT - www.msmt.cz

Uchazeč odevzdá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení řediteli střední školy do 15. března, v případě přihlášky do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. listopadu. Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel střední školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky. 

Přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení se koná od 22. dubna do 7. května Talentová zkouška do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou se koná v termínech od 2. ledna do 15. ledna
Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení, avšak nejdříve 14 dní po vyhlášení příslušného kola - pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky. 

V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí ředitel školy uchazeče podle: 

a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, 
b) výsledků hodnocení dosaženém při talentové zkoušce, je-li stanovena, 
c) výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce, je-li stanovena, a 
d) dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. 

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhoduje jejich pořadí podle výsledků hodnocení přijímacího řízení. 

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena. 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí. 

Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. 
                                                                                                            Vzor odvolání  zde. 

Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem. Každý uchazeč obdrží jen jeden zápisový lístek nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se uchazeč o přijetí ke studiu dozvěděl. 
(Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.) 

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

V případě ztráty nebo poškození zápisového lístku může být vydán zápisový lístek náhradní, a to na základě žádosti, kterou je možno stáhnout ZDE.

Zdroje informací:
- Atlas školství 2014/15 - žáci obdrží v listopadu
- www.infoabsolvent.cz 
- internetové stránky jednotlivých středních škol
Trh vzdělávání – 12.11.2014 , 10.00 – 16.00 hod., nová Werkarena Třinec
- IPS na ÚP v Třinci, Poštovní ul. 621, kanc. 45, tel.: 950113485

                                   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu