Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Naše škola je průkopníkem čtenářské gramotnosti v regionu. Kromě zapojení do projektu čtenářských škol, pořádáme na naší škole semináře a otevřené hodiny pro ostatní učitele.

Máme dílny čtení od první třídy, vybavené třídní knihovničky a školní knihovnu. Úzce spolupracujeme s knihovnou Třinec.

Myslíme si, že rozvoj čtenářské gramotnosti je pro děti jednou z hlavních priorit pro úspěšný život.

Od školního roku 2017/2018 se naše škola zapojila

do projektu čtenářských škol www.pomahameskolamkuspechu.cz

V tomto projektu je zapojeno pouze 5 škol z Moravskoslezského kraje (ZŠ Jičínská, Příbor; ZŠ a MŠ Mendelova Karviná, ZŠ Háj ve Slezsku, ZŠ Studénka a ZŠ Koperníkova Třinec). Celorepublikově je do projektu zapojeno dalších 7 škol, které usilují o to, aby se každý žák školy stal zaujatým, přemýšlivým a nezávislým čtenářem. Škola má k naplnění tohoto cíle podporu mentora, bezplatné kvalitní vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti a také možnost sdílení zkušeností s ostatními školami. V rámci tohoto  sdílení se na naší škole uskutečnilo setkání 30 pedagogů z těchto pěti škol. Kolegové se vzájemně obohatili příklady dobré praxe a promýšleli další rozvoj čtenářství svých žáků. Jedná se o dlouhodobou spolupráci, ze které mají všechny zúčastněné školy radost. Věříme, že se nám nejen tato radost a nadšení podaří přenést i na naše žáky.