Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Cizí jazyky

CIZÍ JAZYKY

Na naší škole se jako cizí jazyk vyučuje jazyk anglický.

S výukou angličtiny začínáme již od 1. ročníku jednou hodinou týdně, od 3. ročníku se děti učí anglicky tři hodiny týdně.

Novinkou školního roku 2013/2014 je zavedení druhého povinného cizího jazyka. Po zvážení mnoha okolností jsme zařadili výuku druhého cizího jazyka do 8. a 9. ročníku s tím, že žáci a jejich rodiče si mají možnost vybrat, zda se budou učit jazyk německý nebo jazyk ruský. Vyučují se tři hodiny týdně.

 

Výuka anglického jazyka je na 2. stupni zpestřena těmito aktivitami :

Halloween – soutěž o nejdelší jablečnou slupku a další tradiční soutěže

Vánoční jarmark – zpívání anglických vánočních písní

Velikonoce – soutěž v kutálení vajíček a běh s palačinkou (Pancake Day)

Konverzační soutěž pro žáky 2. stupně – školní a okresní kolo

Soutěž Reálie Velké Británie a USA - okresní kolo pro 8. ročník

Soutěž Vocabulary Games – naší školou pořádané okrskové kolo pro družstva žáků 6. tříd z třineckých a okolních škol

Zahraniční zájezd do Anglie ve školním roce 2013/2014

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu