Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Metody výuky

Metody výuky

 

    Na naší škole ve výchovně vzdělávacím procesu kombinujeme řadu metod výuky. A tak vedle tradiční (transmisivní) výuky zařazují někteří pedagogové i prvky konstruktivistické výuky. Celá sborovna měla školení základních metod RWCT a několik pedagogů absolvovalo i celý 80 hodinový kurz těchto moderních metod. Vedle rozvoje kritického myšlení používáme také v některých hodinách kooperativní výuku, činnostní učení a projektovou výuku. Děti se u nás už druhým rokem učí číst genetickou metodou, která vede k lepšímu porozumění významu slov. Na prvním stupni se snažíme rozvíjet vztah dětí ke čtení, a proto jsme zavedli pravidelné čtenářské dílny. Samozřejmostí je u nás výuka s pomocí interaktivních tabulí a také využíváme dvě moderní počítačové učebny.

 

Slovníček pojmů:

transmisivní výuka – transmise – přenos informací. Probíhá tradičním způsobem, kdy učitel frontálně učí všechny žáky ve třídě.

 

konstruktivistická výuka – výuka je postavena na získávání dovedností a rozvoji kompetencí v inspirativním respektujícím prostředí.

Více o obou stylech výuky najdete ve článku zde.

 

RWCT – program čtením a psaním ke kritickému myšlení mění zcela pohled na výuku. Role učitele jako nositele vědění jde stranou a žáci nejprve evokují své vlastní zkušenosti. Pak se učí často na základě textů, které však nejsou jen z učebnic, ale také z knih naučných i beletristických. Pomocí nejrůznějších metod nově pochopené informace reflektují s tím, co už znají.

Více na  http://www.kritickemysleni.cz/kdojsme_strucne.php 

 

kooperativní výuka – třída je uspořádaná do několika skupin po 2-5 žácích. Důležité je, že při kooperativní výuce vzniká mezi žáky zodpovědný vztah, který znamená, že k dosažení cílů musí spolupracovat všichni ve skupině. Práce ve skupině a její sociální aspekt se musí na konci reflektovat.

Více v článku Hany Kasíkové zde.

 

činnostní učení - činnostní výuka klade důraz na pochopení učiva a jeho následné důkladné procvičení. Učitel dbá, aby učivo na sebe navazovalo, a dává tak žákům možnost postupovat samostatně od jednoduchého ke složitému.

Více v článku Hany Rosecké zde.

 

projektová výuka - znakem projektové výuky nebo projektového vyučování je snaha propojovat poznatky z různých oblastí a oborů s tím, s čím se žáci setkávají v běžném životě.

Více v článku Nataši Mazáčové zde.

 

čtenářská dílna - v dílně čtení žáci pravidelně čtou souvislé beletristické texty, přemýšlí, hovoří a píšou o nich.

Více v článku Miloše Šlapala zde.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu