Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Genetická metoda čtení

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

Nejedná se o tzv. „moderní“ metodu čtení, nýbrž tato metoda je již používána od začátku minulého století.

Rozdíl mezi genetickou a analyticko-syntetickou (tj. „slabikovací“) metodou čtení:

  • Genetickou metodou čtení se dítě už od počátku učí číst s porozuměním.
  • Vychází z tvarů písmen velké tiskací abecedy, které jsou pro dítě snadněji srozumitelné než tvary malé tiskací abecedy a psacího písma. Nezatěžuje dítě se všemi typy písma najednou (velké a malé tiskací, velké a malé psací), ale postupně.
  • Namísto skládání písmen ve slabiku a následně pak jednotlivých slabik ve slovo, při genetické metodě čtení sestavujeme z jednotlivých písmen rovnou celé slovo (tzn. vynecháváme tvorbu slabik).
  • Vše, co žáci přečtou, si také dokážou zapsat pomocí písmen velké tiskací abecedy.
  • Ve chvíli, kdy děti tvoří vlastní věty pomocí obrázků, děti učící se analyticko-syntetickou metodou se teprve učí číst a psát slabiky.
  • Do prosince uvolňujeme ruku pomocí vhodně motivovaných cviků a procvičujeme ruku psaním tiskacích písmen a slov.
  • Vlastní psaní psacího písma přichází na řadu přibližně od ledna, kdy díky dostatečnému času pro uvolnění ruky mají žáci poměrně dobře připravenou ruku pro psaní a brzy se dostaví i rychlejší tempo psaní.
  • Na konci školního roku děti zvládnou psát slova i věty ve stejném rozsahu jako při analyticko-syntetické metodě.
  • Další informace v článcích zde a zde.

 

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu