Přihlášení

OVOCE

MLÉKO DO ŠKOL

 

 

Žádost o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Žádost je určena pro zákonné zástupce, jejichž dítě bylo odborným školským zařízením zařazeno mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z důvodu mimořádného nadání, zdravotního postižení (vývojové poruchy učení nebo chování), zdravotního znevýhodnění nebo sociálního znevýhodnění.

VIZ: § 18 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Ke stažení ZDE.

Rychlý kontakt

Základní škola:
telefon: 558 999 300
email: reditelzavinac 01zstrikop.cz

Školní jídelna:
telefon: 558 999 304

Školní družina: 
telefon: 558 999 305

Kde nás najdete?

Mapa školy

Hledat na tomto webu