Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1 2 3
4 5
Návštěva muzea
6 7 8 9 10
11 12
Beseda s městskou policií
13 14
Pták Ohnivák a liška Ryška
Předčtenářská gramotnost
15 16 17
18
Morena
19
Beseda s městskou policií - 2 skupina
20 21 22 23 24
25 26 27 28
Veselé Velikonoce
29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O škole

O škole

Naše škola je rodinného typu, rodiče a žáci jsou u nás vždy vítání. Svou činnost zahájila ve školním roce 1966/1967. Je pavilónová sídlištní a bezbariérová škola, která má velmi dobrou polohu u lesoparku, což umožňuje vycházky a netradiční vyučovací hodiny včetně badatelství. Žáci mají kromě obvyklé a netradiční výuky možnost výběru z několika volitelných předmětů a zájmových kroužků.Moderní škola

Škola při výuce využívá dvě velmi dobře vybavené počítačové učebny, dvě jazykové učebny, přírodovědnou učebnu, učebnu chemie a fyziky, hudebnu, a učebnu dílen. Má zrekonstruované školní hřiště i novou tělocvičnu s gymnastickým sálem. Mezi pavilony máme novou přírodovědnou naučnou stezku, která slouží žákům pro rozvoj vztahu k přírodě a ekologii nejen o přestávkách.

„Objevujeme kým jsme a kým se můžeme stát"

Škola pro žáky

Abychom žákům zpříjemnili výuku, postupně modernizujeme další prostory školy včetně školního atria. Od 1. 9. 2017 na škole začaly pravidelně fungovat odborné poradny za přítomnosti školního psychologa – školní poradenské pracoviště (spolupráce škola-žák-rodič) a školní kariérové poradenství (kam po základní škole). Funkce školního psychologa je pro žáky, učitele i rodiče velkým přínosem.

„Děláme věci s radostí a společně"Čtenářská škola

S rozvojem čtenářské gramotnosti od 1. třídy se žáci pravidelně zlepšují nejen v českém jazyce. Prostřednictvím nejrůznějších akcí podporujeme u dětí pozitivní vztah ke čtení. Čtenářů přibývá nejen díky dílnám čtení. Žáci mají ve škole každodenní přístup k dobrým knihám. Čtou, protože mohou během dne zajít do třídní knihovny nebo školní knihovny. Čtou, protože v každé třídě nebo na chodbách škol jsou čtenářské koutky-klidná místa, kde mohou děti s knihou relaxovat. Navíc připravujeme dvě čtenářské třídy pro 1. i 2. stupeň.

Aktivní škola

Pořádáme pravidelně projektové i sportovní dny, na které se žáci moc těší (např. Škola nanečisto, Napříč školou, Den cyklistiky, Den netradičních her, Noc s Andersenem, Vánoční jarmark aj.). V rámci výuky pořádáme adaptační pobyty pro žáky 1. a 6. ročníků, ozdravné pobyty pro 1. stupeň., lyžařské kurzy, plavání a lyžování žáků 1. stupně a školní výchovně vzdělávací exkurze do Prahy i zahraničí (Anglie, Vídeň, Osvětim aj.). Od 1. 2. 2017 jsme zapojeni do projektů Pomáháme školám k úspěchu a od 1. 9. 2021 i školou projektovou a partnerskou pro dalších devět škol z okresu Frýdek Místek a Karviná.


Škola vzdělává žáky více než 50 let a vyniká nejen metodami výuky, ale klade důraz také na kvalitní výuku a na volnočasové aktivity svých žáků.

„Rosteme učením, četbou a hrou a každý žák se učí naplno a s radostí“.