Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Seznam dětí přijatých ke školnímu roku 2024/2025
29 30 31 1 2
3 4 5 6
Třetí setkání školy NANEČISTO
7 8 9
10 11 12 13 14
VÍTÁNÍ LÉTA
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis ukrajinských dětí

Zápis ukrajinských dětíOZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на  навчальний рік

2022/2023 згідно з § 2 Закону No 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

·         Kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

·         які  отримали тимчасовий  захист у  зв’язку  з  війною  в  Україні.  Підтвердженням  є  візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 

·         Kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum  pro  cizince  s  dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

·         які  отримали  візу  на перебування  понад  90 днів  з метою  толерованого  перебування  у Чеській  Республіці,  яка  за  законом  автоматично  вважається  візою  для  іноземців  з тимчасовим  захистом.  Підтвердженням  є  візова  наклейка  або  штамп  у  закордонному паспорті.

·         Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

·         Це не стосується інших іноземців , навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису:          6. 6. 2022 8:00 – 16:00

Místo zápisu / Місце запису:                      sekretariát ZŠ Koperníkova, Koperníkova 696, Třinec

Organizace zápisu / Порядок запису:

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva. Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6- річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty: Законніпредставникизобов’язаніподати такі документи:

 a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole) заявупрозарахуваннядитинидопочаткової школи (зразок доступний учесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu); документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, zekteréhovyplývá oprávnění dítězastupovat. документ, щодає право представляти дитину.

4. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovenýchkritérií. Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

Kritéria: a) Přijímají se pouze žáci ze spádové oblasti / Приймаються лише студенти з району охоплення
Ulice / вул:

Beskydská          s čp. 51, čp. 92, čp. 204, čp. 302, čp. 699, čp. 700 a čp. 721 – 726

Dukelská             s čp. 671 – 676, čp. 684 – 687, čp. 690 – 695 a čp. 758 – 760

Lidická                  s čp. 529, čp. 539 – 540, čp. 542, čp. 543, čp. 545 – 552, čp. 660 – 662 a čp. 711 - 720

Lidická                  s čp. 795, čp. 798 – 804, čp. 1267

Tyršova                 s čp. 631 - 633

Kopernikova, Krátká, Kpt. Nálepky, Máchova, nám. Svobody     

 

 

V Třinci dne 20. 5. 2022                                                                                                                     PaedDr. Zuzana Plošková