Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
2
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
3
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
4
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
5
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
6
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
7
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
8
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
9
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
10
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
11
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
12
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
13
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
14
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
15
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
16
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
17
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
18
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
19
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
20
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
21
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
22
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
23
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
24
Den otevřených dveří 24.4.2024
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
25
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2024
26
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
27
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
28
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
29
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
30
PŘEDZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům bezplatné konzultační a poradenské služby v oblasti preventivní, výchovné, vzdělávací, sociální a kariérové. 

Hlavním cílem jeho pracovníků je zajistit potřebnou péči pro žáky se specifickými obtížemi a také podpořit rodiče a pedagogy v leckdy nelehkých situacích.

Pokud jste žák, rodič či učitel, neostýchejte se na nás obrátit. Pokud si nejste jisti, kterého z pracovníků oslovit, pevně věřím, že budete jakýmkoli členem ŠPP odkázáni na příslušnou osobu. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. – zákon o zpracování osobních údajů.

NA KOHO SE OBRÁTIT?

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Michaela Kisielová 

michaela.kisielova@zstrikop.cz 

tel. 558 999 321

Věnuje pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž  výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči. Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků. Zajišťuje spolupráci s poradenskými zařízeními. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole. Podílí se na realizaci preventivního programu školy. Poskytuje poradenskou činnost žákům a jejich rodičům při volbě povolání žáka. 

 

METODIK PREVENCE

Mgr. Zdeněk Gurecký                                       

zdenek.gurecky@zstrikop.cz 

tel. 558 999 321

Mgr. Miroslava Krchňáková

miroslava.krchnakova@zstrikop.cz 

tel. 558 999 313

Pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, šikany, návykových látek, vandalismu, rizikového chování, úrazů či prevence v dopravě. Sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů. Zajišťuje preventivní programy pro žáky naší školy.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Bc. Petr Walaski

petr.walaski@zstrikop.cz 

tel. 558 999 314

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, provádí individuální i skupinovou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  Věnuje se metodické podpoře učitelů, asistentů pedagoga.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Ing. Mgr. Lukáš Szlaur

skolnipsycholog@zstrikop.cz 

tel. 558 999 306

Poskytuje individuální konzultace a poradenství v oblasti výchovných, vzdělávacích, osobních a vztahových problémů. Provádí psychologickou diagnostiku žáků. Realizuje krizovou intervenci pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ve školním prostředí. Podílí se na kariérním poradenství. Pracuje s třídami, provádí diagnostiku sociálního klimatu. Realizuje skupinovou práci při potřebě intervence ve třídě.

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Marie Klimková, Dis. 

socialnipedagog@zstrikop.cz 

tel. 558 999 306

Věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním. Provádí přímou práci s třídními kolektivy v oblasti prevence obtíží v chování, v oblasti posilování sociálních kompetencí dětí. Zaměřuje se osobnostní a sociální výchovu dětí ve třídě. Provádí sociálně právní poradenství. Poskytuje poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty (OSPOD, soud, obec, Policie …).