Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > ŠPP

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje žákům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům bezplatné konzultační a poradenské služby v oblasti preventivní, výchovné, vzdělávací, sociální a kariérové. 

Hlavním cílem jeho pracovníků je zajistit potřebnou péči pro žáky se specifickými obtížemi a také podpořit rodiče a pedagogy v leckdy nelehkých situacích.

Pokud jste žák, rodič či učitel, neostýchejte se na nás obrátit. Pokud si nejste jisti, kterého z pracovníků oslovit, pevně věřím, že budete jakýmkoli členem ŠPP odkázáni na příslušnou osobu. 

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti Školního poradenského pracoviště je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. – zákon o zpracování osobních údajů.

NA KOHO SE OBRÁTIT?

 

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Michaela Kisielová 

michaela.kisielova@zstrikop.cz 

tel. 558 999 321

Věnuje pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním. Provádí vyhledávání žáků, kteří potřebují pomoc a jejichž  výchova, vzdělávání nebo psychický a sociální vývoj vyžadují speciální péči. Předkládá návrhy na postup a řešení problémů žáků. Zajišťuje spolupráci s poradenskými zařízeními. Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole. Podílí se na realizaci preventivního programu školy. Poskytuje poradenskou činnost žákům a jejich rodičům při volbě povolání žáka. 

 

METODIK PREVENCE

Mgr. Zdeněk Gurecký                                       

zdenek.gurecky@zstrikop.cz 

tel. 558 999 321

Mgr. Miroslava Krchňáková

miroslava.krchnakova@zstrikop.cz 

tel. 558 999 313

Pracuje v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů, šikany, návykových látek, vandalismu, rizikového chování, úrazů či prevence v dopravě. Sleduje aktuální situaci ve škole a inovuje strategie přístupu k prevenci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů. Zajišťuje preventivní programy pro žáky naší školy.

 

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Bc. Petr Walaski

petr.walaski@zstrikop.cz 

tel. 558 999 314

Školní speciální pedagog pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Provádí diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků, provádí individuální i skupinovou práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.  Věnuje se metodické podpoře učitelů, asistentů pedagoga.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Ing. Mgr. Lukáš Szlaur

skolnipsycholog@zstrikop.cz 

tel. 558 999 306

Poskytuje individuální konzultace a poradenství v oblasti výchovných, vzdělávacích, osobních a vztahových problémů. Provádí psychologickou diagnostiku žáků. Realizuje krizovou intervenci pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy ve školním prostředí. Podílí se na kariérním poradenství. Pracuje s třídami, provádí diagnostiku sociálního klimatu. Realizuje skupinovou práci při potřebě intervence ve třídě.

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Marie Klimková, Dis. 

socialnipedagog@zstrikop.cz 

tel. 558 999 306

Věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním. Provádí přímou práci s třídními kolektivy v oblasti prevence obtíží v chování, v oblasti posilování sociálních kompetencí dětí. Zaměřuje se osobnostní a sociální výchovu dětí ve třídě. Provádí sociálně právní poradenství. Poskytuje poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty (OSPOD, soud, obec, Policie …).