Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31
Bruslení předškoláků - lekce první
1 2 3 4
5 6 7 8 9
Karneval v MŠ
10
Výšlap na Gírovou
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program (ŠVP) vznikal v letech 2005 – 2007. Na jeho vzniku měl zásluhu celý tehdejší učitelský sbor, který pracoval v týmech na jednotlivých částech ŠVP.

V následujících letech jsme ŠVP postupně zaváděli do jednotlivých ročníků, v závěru školního roku probíhalo vyhodnocení jeho částí a prováděli jsme potřebné úpravy. Využili jsme také nabídky bezplatných konzultací konzultantů k tvorbě ŠVP z NIDV, a to v roce 2008 paní Jany Kazíkové a v roce 2010 p. Heleny Hegarové. Poměrně silnou motivací a inspirací byly pro nás návštěvy tzv. pilotních škol, a to v Chrudimi, v Brně a v Kroměříži.

V roce 2009 obstál náš ŠVP při první kontrole ČŠI, v roce 2013 pak obstál při druhé kontrole, kdy se ČŠI při své inspekční činnosti ve škole zaměřila na hodnocení naplňování ŠVP, jeho soulad s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle ustanovení §174 odst. 2 písm. c) školského zákona.

K prvním větším změnám ŠVP došlo ve školním roce 2009/2010 pod vedením nového koordinátora ŠVP Mgr. Tomáše Otiska. Všichni učitelé revidovali výstupy učebních osnov svých předmětů podle výstupů v RVP pro ZV. Dále jsme upravovali výchovné a vzdělávací strategie a také jsme změnili systém administrace a začlenění průřezových témat.

Kromě úprav, které vyplynuly z naší pedagogické práce a zkušeností, jsme do našeho ŠVP zasahovali výrazněji na základě pokynů MŠMT.

Největší změnu přineslo Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-2647/2013-210 ze dne 29. ledna 2013, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností od 1. 9. 2013. Provedli jsme hlubší revizi ŠVP, která přinesla úpravu učebního plánu na II. stupni. Zavedli jsme povinný druhý cizí jazyk, upravili osnovy pro matematiku, občanskou výchovu, pracovní činnosti a anglický jazyk, upřesnili vzdělávání v okruzích: Finanční gramotnost, Dopravní výchova a Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí apod.

Na některé části ŠVP se můžete podívat zde: